Діалектика як теорія і метод

Філософія посбіник

Тема 3. ДІАЛЕКТИКА

§ 1. Діалектика, її витоки і головні версії

Діалектика як теорія і метод

Короткий історичний екскурс до витоків суб’єктивної діалектики виявив дві тенденції, які потім неодноразово відтворювались.

Перша – це повторювані майже у всі історичні епохи намагання побудувати у світі знань і свідомості узагальнену понятійну картину розвитку об’єктивного світу. Мету цих намагань можна пояснити трьома обставинами. 1. Отримати категоріальну матрицю для узагальнення досвіду діалектичного

філософування. 2. Дістати узагальнені і понятійно викладені знання про діалектику, які б, на відміну від софійно-міcтичного мистецтва, можна було б транслювати в освітніх процесах, використовуючи вербальні заходи. 3. Теоретично працювати над змістом діалектики як ідеального об’єкта, поглиблюючи знання і вдосконалюючи структуру теорії.

Друга – намагання опрацювати і використовувати неабиякі методологічні можливості діалектики, помічені в античності і належно оцінені в середньовіччі, в Новий час, в інші епохи. Тобто друга тенденція, покладена суб’єктивною діалектикою перших філософів,

сто-сується розвитку діалектики як методу.

Перш ніж рушити далі, візьмемо до уваги визначення теорії і ме-тоду.

Теорія (з грец. “спостереження”, “бачення”, “видовище Бога”) – вища форма систематизації наукових знань, яка характеризується їхньою впорядкованістю з метою освітньої передачі, обгрунтованістю, істинністю, перевірюваністю і застосовністю. Теорія уособлює цілісне зображення закономірностей і сутнісних (структурних, генетичних, функціональних) і казуальних зв’язків певної галузі дійсності.

Метод (дослівно з грец. – “мисливська стежка”, “шлях до чогось”) – спосіб досягнення мети, сукупність прийомів, операцій, стереотипів діяльності, її алгоритмів, узгоджених з об’єктом і метою, з іншими засобами.

Випливаючи з теорії діалектики як узагальненого досвіду діалектичного філософування, метод є діалектичною логікою розгортання досліджень, спонукає дотримуватись певних принципів та ідеалів, про які – нижче.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Діалектика як теорія і метод - Довідник з філософії


Діалектика як теорія і метод