Діатомові водорості

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 3. ВОДОРОСТІ

29. Діатомові водорості

Діатомові водорості відрізняються від інших водоростей унікальними панцирами, які нагадують чудернацькі ювелірні вироби майстерні Посейдона.

Основне поняття:ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ

Diatoms are unicellular, photosynthetic organisms with chloroplasts that resemble those of the brown algae. They have unique double shells made of opaline silica. Diatoms are abundant both in the sea and in fresh water.

 Діатомові водорості

Іл. 29.1. Мелозіра (1), дидимосфенія (2)

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Діатомові водорості – одноклітинні одиночні чи колоніальні

організми мікроскопічних розмірів, характерною особливістю яких є наявність кремнистого панцира. Вони можуть мати радіальну або двобічну симетрію тіла (іл. 29.1). Хлоропласти цих рослин мають жовтувато-буре забарвлення, яке визначається наявністю зелених, бурих і жовтих пігментів.

Більшість діатомових водоростей є автотрофами. Розмноження в них здебільшого нестатеве, що відбувається поділом клітини на дві.

Діатомові водорості живуть скрізь: у прісних і солоних водоймах, на болотах, на каменях і скелях, у грунті і на грунті, на снігу та льоду, на корі стовбурів дерев. Вони трапляються навіть на глибині

350 м, де вкривають дно (іл. 29.2).

У природі діатомові водорості відіграють важливу роль, оскільки є цінним джерелом їжі для багатьох дрібних мешканців водойм. З відмерлих діатомових водоростей утворюються великі відклади гірських порід, які людина використовує для виготовлення фільтрів, порошків для шліфування металів, а також як матеріал для звукової та теплової ізоляції.

 Діатомові водорості

Іл. 29.2. Різноманітність діатомових водоростей

Які найзагальніші риси діатомових водоростей?

Клітини діатомових водоростей укриті кремнистим панцирем, що складається з двох половинок. Більша половинка накриває меншу, як кришечка від коробки з кремом. У панцирі є пори, через які забезпечується обмін речовин із навколишнім середовищем. Через них у клітину водорості надходять поживні речовини, кисень, вуглекислий газ тощо. У двобічносиметричних діатомових водоростей стулки досить часто мають поздовжню щілину – шов, завдяки якому вони здатні до ковзаючого руху. Такі рухи можуть здійснюватися у відповідь на механічні впливи, у напрямку до світла, тепла тощо. Водорості з радіальною симетрією, що не мають шва, не рухаються (іл. 29.3). Чимало діатомових водоростей здатні виділяти слиз. За допомогою слизу водорості утворюють слизові трубки, ніжки для прикріплення до дна водойми чи підводних предметів, а також об’єднуються в колонії.

Більшість видів діатомових водоростей є автотрофами. Але деякі з них, які живуть на неглибоких ділянках морського дна, можуть бути гетеротрофами й поглинати з води готові органічні речовини. Крохмаль у діатомових водоростей не утворюється, запасні речовини в них відкладаються у вигляді олії, що збільшує плавучість планктонних видів у товщі води. Проте найзагальнішою ознакою діатомових водоростей є наявність кремнистого панцира, який складається з двох половинок.

Чим відрізняються різні групи діатомових водоростей?

До діатомових водоростей відносять більше 20 тисяч видів водоростей. Залежно від будови та форми панцира розрізняють діатомові водорості з радіальною (наприклад циклотела) та двобічною (наприклад пінулярія) симетрією. Якщо через стулку панцира можна провести декілька осей симетрії, таку стулку називають радіально-симетричною. Коли ж через стулку можна провести лише одну вісь симетрії, стулку називають двобічносиметричною. Найвідомішими серед діатомових водоростей є навікула, пінулярія та деякі інші.

Навікула має стулки, що нагадують човник (іл. 29.4). По середній лінії стулок проходить прямий щілиноподібний шов, у якому відбувається рух слизу, що зумовлює рух клітини. Види роду Навікула входять до складу бентосу прісних і солоних водойм, а також живуть у грунті та гарячих джерелах.

 Діатомові водорості

Іл. 29.3. Різні варіанти будови діатомових водоростей

 Діатомові водорості

Іл. 29.4 Навікула

Пінулярії – одноклітинні діатомові водорості (іл. 29.5). Стулки в них мають видовжену форму із заокругленими кінцями. Шов у пінулярій тягнеться вздовж клітини. У його кінцях і в середній частині є три потовщення-вузлики. Панцири у видів цього роду переважно великі, клітини не здатні утримуватись у товщі води, тому ці водорості накопичуються у великій кількості на дні водойм. Отже, діатомові водорості розрізняються за будовою та формою панцира.

Яке значення діатомових водоростей у природі та в житті людини?

Діатомові водорості в природі – це найважливіші виробники органічних речовин. На них припадає близько 25% від усієї світової маси цих сполук, яка створюється рослинами планети. Тому діатомові водорості є головним джерелом їжі для прісноводних і морських тварин. Крім того, відмираючи, вони стають джерелом поживних речовин для живлення бактерій і найпростіших тварин. Встановлено, що поживна цінність діатомей не поступається поживній цінності картоплі та хлібних злаків, а вміст білків і жирів у них навіть вищий.

У водоймах діатомові водорості беруть активну участь у руйнуванні підводних споруд, мостів тощо. Вони забивають водопровідні труби й доводиться витрачати значні кошти для їхнього очищення за допомогою сильного тиску чи хімічних розчинників. Наземні діатомові водорості відіграють помітну роль у грунтоутворенні. Панцири діатомових водоростей із тонким орнаментом використовують для настроювання оптичних приладів і перевірки їхніх якостей. Кремнисті панцири відмерлих діатомових водоростей накопичувалися мільйони років, утворивши дрібнозернистий порошок, який називається діатомовим мулом. Цей порошок використовується в техніці для полірування виробів, а також для фільтрування речовин. З панцирів викопних діатомових водоростей утворилися поклади осадових порід – діатоміту, доломіту й тренелу. Деякі види є індикаторами забруднення морської води різними відходами та нафтопродуктами, тому їх використовують для оцінювання санітарного стану прибережних вод (іл. 29.6). Отже, діатомові водорості займають надзвичайно важливе місце в природі, оскільки е постійною кормовою базою та початковою ланкою в ланцюгах живлення для багатьох організмів. Значення діатомових водоростей для людини визначається їхньою участю в грунтоутворенні та накопиченні осадових порід, що їх людина використовує для сво’іх потреб.

 Діатомові водорості

Іл. 29.5. Пінулярія

 Діатомові водорості

Іл. 29.6. Діатомові водорості


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Діатомові водорості - Біологія


Діатомові водорості