Дідро Дені

Політологічний словник

Дідро Дені (1713 – 1784) – французький філософ, просвітник, керівник “Енциклопедії””, письменник, критик мистецтва. Основні твори: “Думки до пояснення природи” (1754), “Розмова Д’Аламбера і Дідро” (1769), “Філософські основи матерії й руху” (1770), “Елементи фізіології” (1774 – 1780).

Д. народився в м. Лангре в сім’ї ремісника. Кілька років навчався в місцевому єзуїтському коледжі, потім закінчив коледж у Парижі. В 1732 р. отримав звання магістра мистецтв. За своїми політичними поглядами був

критиком феодально-деспотичного ладу, відстоював матеріалістичні й атеїстичні ідеї, за що переслідувався владою і католицькою церквою. В розумінні суспільних явищ Д. залишався ідеалістом. Борючись проти феодального деспотизму, він висловлювався за конституційну монархію.

У Д. немає спеціальних праць, де б висвітлювалися його політичні погляди. Твори, в яких він порушував політичні проблеми, часто складені у формі діалогу. Політичні погляди Д. добре розкриті в його листах.

У молоді роки Д. був послідовником Ф. Бекона і в філософії, і в політиці. “Енциклопедія” (1751-1965) – основний результат

наукової кар’єри Д., в якій він відстоював ідею “освіченого деспотизму”, він щиро вірив в індивідуальну свободу і не думав, що вона загине під абсолютистською владою. Так само, як Вольтер, він мріяв бути філософом при монархові, який підтримував би просвітництво. Здійснивши подорож до Росії на запрошення Катерини II у 1773 р., він відмовився від цієї ідеї. Д. намагався переконати імператрицю в необхідності докорінної зміни управління й освіти народу в Росії. Пропонував безплатну народну освіту, скасувати всі станові привілеї, перетворити всіх громадян у представників третього стану, знищити кріпацтво, відділити церкву від держави. Найкращим державним устроєм Д. вважав конституційну монархію. Монарх, вважав Д., повинен мати парламент, законодавчий орган, який би перешкоджав перетворенню виконавчої влади у деспотичну. Монарх повинен завжди пам’ятати про те, що він керує від імені народу і для народу. В останні роки життя Д. сприйняв ідею республіканського правління і вважав справжнім сувереном сам народ.

Длугоч Т. Б. Дени Дидро. – М., 1986.

Р. Марутян


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дідро Дені - Довідник з політології


Дідро Дені