Диференціація доходів

Диференціація доходів (лат. differentia – різниця) – різниця в рівні грошових доходів різних класів, верств і груп населення, зумовлена неоднаковим відношенням до засобів виробництва, створеного продукту, економічної та політичної влади тощо. Переважно розподіл доходів характеризується різницею середніх річних доходів 5 та 10% (децильні групи) громадян з найбільш високими та найбільш низькими доходами. В СРСР доходи 10% (децильних) протилежних груп співвідносилися приблизно як 1:5, у країнах ЄС наприкінці 90-х – 1:6, в Україні – приблизно 1:50.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Диференціація доходів - Економічний словник


Диференціація доходів