ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Культурологічний словник

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ (франц. differenciation, від лат. differentia – різниця, відмінність) – поділ, розчленування цілого на якісно відмінні частини.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ