Диференціальна земельна рента

Диференціальна земельна рента (лат. differentia – різниця, відмінність, reddo – повертаю, сплачую) – відносини економічної власності між власниками земель різної якості та розташування (а також орендарями) і найманими працівниками з приводу привласнення новоствореної вартості і передусім додаткового чистого продукту через механізм ціноутворення з урахуванням платоспроможного попиту населення. Д. з. р. існує у формі диференціальної ренти І і диференціальної ренти II. Причина виникнення диференціальної ренти І – обмеженість площі земель

кращої та середньої якості, що змушує залучати до сільськогосподарського обробітку гірші за якістю ділянки землі, або ділянки, розташовані на різних відстанях від ринку. Внаслідок цього суспільна ринкова вартість, а отже, й ціни на сільськогосподарську продукцію, встановлюються згідно з середніми витратами суспільно необхідної праці на гірших або найбільш віддалених від ринку землях (у промисловості – середніми умовами). За цих умов господарства, розташовані на середніх і кращих землях, мають нижчу індивідуальну вартість сільськогосподарської продукції, внаслідок чого утворюється додатковий
чистий дохід – диференціальна рента І, тобто умовою виникнення цієї форми ренти є різниця у родючості та розташуванні земель. її джерело – праця сільськогосподарських найманих працівників чи фермерів, яка у сільському господарстві дає найвищий синергічний ефект. Тому диференціальна рента І за суспільної власності на землю повинна вилучатися державою через механізм рентних платежів. Проте в Україні більша її частка передається в руки великих приватних власників (2001 держава отримала лише 5 млрд. грн. з 17). Диференціальна рента II утворюється внаслідок інтенсивного ведення господарства за рахунок додаткових капіталовкладень. Це дає змогу підвищити продуктивність праці й отримувати більше продукції з кожного гектара землі. Природна родючість землі доповнюється і все більше замінюється економічною родючістю. Додаткова частина чистого доходу виникає внаслідок поєднання робочої сили і техніки. За раціонального ведення сільськогосподарського виробництва додаткові капіталовкладення забезпечують не лише окупність витрат, а й отримання надлишкового доходу – диференціальної ренти II, яку привласнює фермер або орендар землі протягом дії орендного договору. Тому орендар зацікавлений у тривалішому договорі про оренду землі, землевласник – у коротшому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Диференціальна земельна рента - Економічний словник


Диференціальна земельна рента