Дигібридне схрещування

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

Дигібридне схрещування

У разі дигібридного схрещування батьківське покоління відрізняється двома парами альтернативних ознак. Завдяки йому вдалося встановити, як успадкування однієї ознаки впливає на характер успадкування іншої. У досліді Мендель вивчав характер успадкування забарвлення і форми насіння гороху. Вихідні батьківські особини були гомозиготними за двома парами ознак.

Закон одноманітності І покоління підтверджується.

Закон

незалежного успадкування ознак (третій закон Менделя). При схрещуванні особин, які відрізняються за двома парами ознак, у II поколінні успадкування за кожною парою відбувається незалежно від інших пар ознак. У результаті утворюються 4 фенотипові групи у співвідношенні 9 : 3 : 3 : 1, причому з’являються групи з новими поєднаннями ознак.

Закон незалежного успадкування ознак можна пояснити незалежним розходженням негомологічних хромосом під час мейозу. Гени забарвлення і форми насінин містяться в різних парах гомологічних хромосом. У гомозиготних особин утвориться тільки один тип гамет АВ і аb. Диплоїдний

набір відновлюється в гібридної особини – АаВb, тобто вона є дигетерозиготною за двома неалельними генами.

Гібридні особини утворюють чотири типи гамет за формулою 22 = 4 (де ступінь 2 відповідає 2 парам ознак – 2 парам хромосом). Утворяться такі гамети: АВ, Аb, аВ, аb. Злиття попарно 4 типів гамет кожною особиною дає 16 варіантів, поданих у таблиці І. За фенотипом виділяються 4 групи особин, причому дві з них (3 : 3) мають нову комбінацію ознак.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Дигібридне схрещування - Довідник з біології


Дигібридне схрещування