Дійсні числа

Математика – Алгебра

Квадратні корені

Раціональні числа – це числа, які можуть бути записані у вигляді  Дійсні числа, де m – ціле число, n – натуральне.
Кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного періодичного ­десяткового дробу. І навпаки, кожний нескінченний періодичний десятковий дріб є раціональним числом.
Числа, які зображуються нескінченними неперіодичними десятковими дробами, називають ірраціональними.
Раціональні та ірраціональні числа утворюють Множину дійсних чисел.

/> Позначення:
множина натуральних чисел – N;
множина цілих чисел – Z;
множина раціональних чисел – Q;
множина дійсних чисел – R.
Зверніть увагу: кожне натуральне число є цілим, кожне ціле – раціональним, кожне раціональне – дійсним.
Приклади ірраціональних чисел:
 Дійсні числа…; 0,12345…; 10,1010010001…;  Дійсні числа
Дійсні числа можна додавати, віднімати, множити, підносити до степеня й ділити (ділити – на числа, що відмінні від 0). Усі відомі властивості дій залишаються такими ж.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дійсні числа - Довідник з математики


Дійсні числа