Диктат

Диктат – примусове нав’язування економічному суб’єкту певного способу дій, яке виражається в укладанні нерівноправного договору.
Диктат