ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ (ЗАГАЛЬНИЙ ВИПАДОК)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ПИСЬМОВИМ ДІЛЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ

I. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота за завданнями, подібними до домашнього.

1) 3адача. Довжина прямокутника 12 см, а ширина – у 2 рази менша. Чому дорівнює площа прямокутника?

2) Обчислити вираз 6200 – 434 : 7.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

Усні обчислення.

1) Вправа 645.

2) Виконати ділення з остачею:

35 : 6; 50 : 9; 76 : 8.

3) Обчислити: 1 дм : 2 см; 1 год : 15 хв; 2 год : 6.

4) 3адача. Довжина поля 120 м, а ширина дорівнює 1/3 довжини. Яка площа поля?

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти вчитимуться письмово ділити багатоцифрові числа на одноцифрове, розв’язуватимуть задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення учнями ділення трицифрового числа на одноцифрове. Вправа 646.

2. Пояснити письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове за виразом 14 882 : 7.

3. Вправи 647, 648 (пояснити, коментуючи з місця, з використанням плану в підручнику).

4. Вправа 649 –

під керівництвом учителя.

V. Повторення і закріплення вивченого матеріалу

1. Задача 651 – самостійно.

2. Задача 652 – під керівництвом учителя.

3. Самостійна робота за вправою 650.

VI. Підсумок уроку

Ознайомилися з письмовим діленням багатоцифрових чисел на одноцифрове. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ (ЗАГАЛЬНИЙ ВИПАДОК) - Плани-конспекти уроків по математиці


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ (ЗАГАЛЬНИЙ ВИПАДОК)