Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120-129)

Тема. Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120-129).

Мета. Повторити прийоми ділення числа на добуток двох чисел; ознайомити учнів з письмовим діленням круглих чисел; формувати вміння розв’язувати рівняння, складені задачі, які включають ділення круглих чисел; розвивати математичне мовлення.

Обладнання. Таблиці “Ділення числа на добуток”, “Ділення круглих чисел”; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Записати

розв’язання задачі № 118 виразом.

(480 : 6 – 450 : 9 = 30 (кг).)

Б) Скласти задачу з тим же сюжетом за виразом: 320 : 8 – 210 : 7.

В) Пояснити розв’язання задачі № 119.

(1) 20 • 8 = 160 (л) – кількість води у ванні;

2) 160 : 4 = 40 (л) – кількість води, яка витікала за 1 хв.)

2. Завдання для опитування (робота в групах).

А) 1-ша група – № 18 (с. 13) із “Карток для поточного контролю знань”.

Б) 2-га група – розв’язує задачу.

Трьома машинами за 5 днів перевезли 225 т вугілля. Скільки тони вугілля перевозила машина кожного дня?

Розв’яжіть задачу двома способами.

(Перший спосіб: 225 : 3 :

5= 15 (т).

Другий спосіб: 225 : 5 : 3 = 15 (т).)

3. Усні обчислення.

А) Скласти задачу за коротким записом і розв’язати її.

Посіяли – 6 кг

Зібрали – ?, у 9 разів більше

На скільки кілограмів більше зібрали, ніж посіяли?

Б) Гра “Лабіринт”.

 Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120 129)

– Двері будиночка відчиняє тільки число 6. Назвати маршрут лабіринту. Учні називають вирази з відповіддю 6 з кожних “дверей”.

4. Повторення ділення числа на добуток двох чисел.

А) Математичний диктант.

– Запишіть вирази і знайдіть їх значення.

Число 36 поділити на добуток чисел 2 і 3. (6)

Число 48 поділити на добуток чисел (4 і 2). (6)

Число 54 поділити на добуток чисел (3 і 3). (6)

Б) Виконання завдання № 120 (усно).

– Поясніть різні способи ділення числа 32 на добуток чисел 2 і 4.

II. Вивчення новою матеріалу.

1. Підготовча робота за №№ 121, 122.

2. Пояснення ділення круглого трицифрового числа на кругле двоцифрове за № 123.

– Розгляньте, як виконали ділення 540 : 20 письмово.

– Прочитайте пояснення на с. 19.

3. Первинне закріплення за № 124.

(Результати обчислень: 17; 7; 29; 45.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задачі № 125.

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу складанням виразу, решта – окремими діями.

(Розв’язання: 850 : 50 – 900 : 60 = 17 – 15 = 2 (в.).)

2. Розв’язування рівнянь № 126 (із взаємоперевіркою).

 Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120 129)

3. Виконання завдання з логічним навантаженням (№ 127*).

Після аналізу завдання учні приходять до висновку, що є місяць року, у якому день народження відзначають не менше, ніж 4 учні класу.

IV. Підсумок уроку.

– Як поділити число на добуток?

– Поясніть, як виконати ділення 420 : 60?

V. Домашнє завдання.

№№ 128. 129 (с. 20).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120-129) - Плани-конспекти уроків по математиці


Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120-129)