ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Розділ 2 ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ

§ 10. ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Ви знаете, що невідомий множник знаходять діленням добутку на відомий множник. Наприклад, у прямокутника з площею ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дм2 й однією зі сторін ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дм (мал. 9) друга сторона дорівнює частці від ділення дробу ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Мал. 9

Нехай шуканою часткою є дріб ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ. Тоді можемо записати: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ. Звідси видно, що а = 4, b = 3, оскільки

2 ∙ 4 = 8, 3 ∙ 3 = 9. Отже, ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ тобто ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Такий самий результат дістанемо, коли дріб ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ помножимо на дріб ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ, який є оберненим до дробу ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Справді: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Виходить, що дію ділення дробу на дріб можна замінити дією множення даного дробу на число, обернене до дільника:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

У цьому й полягає правило ділення дробу на дріб.

Правило ділення звичайних дробів

Щоб поділити звичайний дріб на звичайний дріб, треба:

1) знайти дріб, обернений до

дільника;

2) ділене помножити на дріб, обернений до дільника.

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Задача 1. Поділіть дріб ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Розв’язання.

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

? Як поділити натуральне або мішане число на дріб? Спочатку треба дане натуральне або мішане число перетворити в неправильний дріб, а потім застосувати правило ділення дробів.

Задача 2. Знайдіть частку чисел: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Розв’язання.

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Що отримаємо, якщо 1 поділимо на деякий дріб? Отримаємо дріб, обернений до даного. Наприклад: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Зверніть увагу:

Якщо 1 поділити на дріб, то отримаємо дріб, обернений до даного.

Що отримаємо, якщо 0 поділимо на деякий дріб?

Отримаємо нуль. Наприклад: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

? Чи можна поділити дріб на 0? Ні, оскільки на нуль ділити не можна.

На практиці нерідко доводиться за відомою частиною величини знаходити саму величину. Ви знаєте, що це задачі на знаходження числа за його дробом. Усі вони зводяться до дії ділення числа на дріб. Розглянемо приклад.

Задача 3. Мама спекла рулет. Тетянка та Іванко виміряли рулеті відокремили частину завдовжки 30 см. Виявилося, що вони відокремили ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ рулету. Скільки сантиметрів становила довжина цілого рулету?

Розв’язання. Якщо поділити весь рулет на 6 частин, то довжина п’яти таких частин дорівнює 30 см. Значить, довжина однієї його частини становить 30 : 5 = б (см) (мал. 10), а цілий рулет має довжину 6 ∙ 6 = 36 (см).

Такий самий результат дістанем о, якщо число 30 поділимо на дріб ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ , тобто: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Отже, довжина цілого рулету становила 36 см. Можемо сформулювати правило.

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Мал.

Запам’ятайте!

Правило знаходження числа за його дробом

Щоб знайти число за його дробом, треба дане число, що виражає частину шуканого, поділити на цей дріб.

Нехай дано два такі натуральні числа, що сума всіх дільників першого (за винятком самого числа) дорівнює другому числу, а сума всіх дільників другого числа (за винятком самого числа) дорівнює першому числу. Числа, які мають таку властивість, називають дружніми числами. Наприклад, число 220 має такі дільники: 1, 2,4, 5,10,11, 20, 22, 44, 55, 110. Їх сума дорівнює 284. Число 284 має такі дільники: 1, 2,4, 71,142. їх сума дорівнює 220. Отже, числа 220 і 284 є парою дружніх чисел. Це пара найменших дружніх чисел. Ось інші пари дружніх чисел: 1184 і 1210,2620 і 2924, 5020 і 5564, 6232 і 6368, 10744 і 10856,12285 і 14595,17296 118416, 63020 і 76084.

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Сформулюйте правило ділення звичайного дробу на звичайний дріб.

2. Як знайти частку натурального числа і дробу; мішаного числа і дробу?

3. Як знайти число за його дробом?

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ

408′. Чи правильно, що оберненим до дробу ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ є дріб:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

409′. Чи правильно Оленка продовжувала виконання дії: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

410′. Чи правильно, що частка чисел ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнює:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

411′. Чи правий Сергійко в тому, що ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

412. Чи правильно, що дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

413°. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

414°. Знайдіть частку чисел:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

415 . Знайдіть помилку в обчисленнях: ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

416°. Знайдіть значення виразу ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ, якщо:

1) а = 3; 2)а = 9; 3)а=12; 4)а = 36.

417°. Знайдіть значення виразу ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ якщо:

1)6 = 9; 2)6=15; 3)6=18; 4)6 = 33.

418°. Уставте замість * таке число, щоб отримати правильну рівність:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

419°. Розв’яжіть рівняння:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

420°. Розв’яжіть рівняння:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

421°. Знайдіть множник, якщо інший множник дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ а добуток – ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

422°. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

423°. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

424°. Розв’яжіть рівняння:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

425°. Розв’яжіть рівняння:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

426°. У п’ятикутнику всі сторони рівні. Знайдіть сторону п’ятикутника, якщо його периметр дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

427°. У магазин привезли ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ кг мандаринів у n однакових ящиках. Скільки кілограмів мандаринів у кожному ящику, якщо:

1)n = 4; 2)n = 5; 3)n = 8?

428°. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

429°. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

430°. Розв’яжіть рівняння:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

431°. Розв’яжіть рівняння:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

432°. Знайдіть дільник, якщо ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ – ділене, а ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ – частка.

433°. Знайдіть сторону квадрата з периметром ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ см.

434°. Знайдіть сторону прямокутника, якщо його площа дорівнює см2, ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМА одна із сторін – ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ см.

435°. Знайдіть сторону прямокутника, якщо його площа дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ а одна із сторін – ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

436°. Накресліть координатний промінь (одиничний відрізок – 5 клітинок зошита). Позначте на цьому промені точку ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ. Поділіть відрізок ОА на чотири рівні частини та позначте відповідні точки. Запишіть їх координати.

437°. Накресліть координатний промінь (одиничний відрізок – 7 клітинок зошита). Позначте на цьому промені точку ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Поділіть відрізок ОА на три рівні частини та позначте відповідні точки. Запишіть їх координати.

438°. Відомо, що ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ деякого числа дорівнює 2. Чи правильно, що шукане число дорівнює:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

439°. Знайдіть число, якщо:

1)його ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

2) його ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

3) його ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

440°. Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо:

1) ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ його довжини дорівнюють 18 см;

2) ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ його довжини дорівнюють 35 см?

441°. Чому дорівнює кут, якщо:

1) його ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють прямому куту;

2) його ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють розгорнутому куту?

442°. Чому дорівнює кут, якщо:

1) його ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють прямому куту;

2) його ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнює розгорнутому куту?

443. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

444. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

445. Знайдіть значення виразу:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

446. Обчисліть:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

447. Площа прямокутника дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ см2. Знайдіть периметр прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 5 см.

448. Периметр прямокутника дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ см. Знайдіть площу прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ см.

449. Перша сторона прямокутника дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ см, а друга – у ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ раза менша, ніж перша. Знайдіть периметр та площу прямокутника.

450. Перша сторона трикутника дорівнює ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ м, друга – в ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ раза менша від першої, а третя – в ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ раза менша від другої. Знайдіть периметр трикутника.

451. Перший спортсмен пробігає п’ять кіл на стадіоні за ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ а другий – сім кіл за ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ хв. Який час витратить кожний із спортсменів, щоб пробігти 13 таких кіл?

452. Сергійко за перший день прочитав 90 сторінок книжки. Це становить ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що хлопчик прочитав за другий день, і ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що він прочитав за третій день. Скільки сторінок прочитав хлопчик за три дні разом?

453. Турист за перший день пройшов 18 км. Це становить ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ шляху, який він пройшов за другий день і ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ шляху, який він пройшов за третій день. Який шлях пройшов турист за три дні разом? 454*. Знайдіть значення виразу:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

455*. Розв’яжіть рівняння:

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

456*. Мати поділила 72 горіхи між своїми дітьми так, що середній син отримав ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що отримав молодший, а старший – ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що отримав середній. Скільки горіхів отримав кожний син?

457*. Задача Бехаєддина. Якщо число збільшити на дві третини від самого себе та ще на одиницю, то отримають 11. Знайдіть це число.

458*. Задача Бхаскари. Якщо деяке число помножити на 5, від добутку відняти його третину, остачу поділити на 10 і додати до

Цього послідовно ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ початкового числа, то отримаємо 68. Яке число було спочатку?

459*. Стародавня задача. Селянин за перший день продав половину привезених гусаків та ще півгусака, за другий день –

 ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ а за четвертин – останніх 19 гусаків. Скільки гусаків було в селянина?

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

460. За нормами освітлення кімнати площа вікон має становити не менше ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ площі підлоги. Чи достатньо світла в кімнаті, якщо в ній є два вікна прямокутної форми з розмірами ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ м і 2 м, а підлога прямокутної форми має розміри ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

461. Одна стіна кімнати має прямокутну форму з розмірами 6,6 м і ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ Скільки рулонів шпалер потрібно купити, щоб обклеїти

Таку стіну, якщо ширина шпалер – 53 см, а довжина одного рулону -10м?

462. Для приготування фруктового салату мамі треба взятии ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ бананів, що становить ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ маси яблук та ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ маси ківі. Скільки яблук і ківі потрібно для приготування салату?

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ

463. Чи існує трикутник, у якого кути дорівнюють:

1) 90°, 80°, 70°; 2) 75°, 70°, 45°; 3) 60°, 70°, 80°?

464. Щоб пропливти від одного причалу до іншого, човну потрібно 1,2 год, а щоб повернутися назад – 2 год. Власна швидкість човна дорівнює 11,2 км/год, а швидкість течії річки становить 25 % швидкості човна. Яка відстань між причалами?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ - Математика


ДІЛЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ