Ділення на дфоцифрове число

 Ділення на дфоцифрове число

Мета: формувати навички письмового ділення на двоцифрове число

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь та навичок

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень ( РЗ ч. 1 с. 31, №1). Актуалізувати вміння визначати розрядний склад чисел ( №1); виконувати прийом письмового ділення на двоцифрове число у випадку, коли значення частки записується двома цифрами; застосовувати спосіб добору пробних цифр частки; організувати підготовчу роботу до вивчення нового матеріалу шляхом створення і

розв’язування проблемної ситуації, коли пробна цифра частки не підходить ( № 2). Формувати вміння виконувати письмове ділення на двоцифрове число у випадку коли значення частки записується двома цифрами у формі мовлення вголос (РЗ ч. 1 с. 31, №2); мовлення про себе ( №3; РЗ ч. 1 с. 31, №3). ). Розвивати вміння досліджувати задачі шляхом зіставлення задач на знаходження суми двох часток та на спільну роботу і на подвійне зведення до одиниці, схожих за сюжетом шляхом визначення впливу відмінностей у математичній структурі задач на план розв’язування ( №4). Формувати навички письмового множення на двоцифрове число;
уміння перевіряти правильність виконання дії множення ( №5). Удосконалювати уміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень ( №6). Вдосконалювати уміння розв’язувати задачі на час ( №7).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№7; РЗ ч. 1 с. 31, №4).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

Застосовує алгоритм письмового множення на двоцифрове число;

Застосовує алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове;

Прогнозує кількість цифр у добутку, частці;

Перевіряє правильність виконання письмового множення і ділення

Розпізнає задачу на спільну роботу, на знаходження суми двох часток, на подвійне зведення до одиниці за її істотними ознаками (без уживання назви типу задачі), застосовує відповідний спосіб її розв’язування;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ділення на дфоцифрове число - Плани-конспекти уроків по математиці


Ділення на дфоцифрове число