Ділення на одноцифрове число

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Ділення на одноцифрове число

634. 1) Прочитай пояснення про дію ділення.

Діленням називають дію, за допомогою якої за добутком двох множників і одним із цих множників знаходять другий множник.

80 ∙ 3 = 240 240 : 3 = 80

Число 240 називають діленим, 3 – дільником, 80 – часткою. У множині натуральних чисел дія ділення не завжди виконується. Наприклад, щоб поділити 50 на 6, треба знайти таке число х, для якого 6 ∙ х = 50. Такого натурального числа не існує, бо 6 ∙ 8 = 48, а 6 ∙ 9 = 54. У множині

натуральних чисел завжди можливе ділення з остачею: 50 : 6 = 8 (ост. 2).

2) Наведи власні приклади на ділення без остачі та з остачею.

635. Прочитай властивості частки, розглянь приклади.

1. Щоб поділити число на добуток двох чисел, достатньо поділити це число на один з множників, а потім результат поділити на другий множник.

120 : (2 ∙ 3) = 120 : 2 : 3 = 60 : 3 = 20

2. Щоб поділити суму чисел на дане число, достатньо поділити кожний доданок на це число і додати здобуті частки.

(48 + 36) : 6 = 48 : 6 + 36 : 6 = 8 + 6 = 14

3. Щоб поділити різницю чисел на дане число, достатньо поділити на це число зменшуване і від’ємник, а потім

від першої здобутої частки відняти другу.

(90 – 21) : 3 = 90 : 3 – 21 : 3 = 30 – 7 = 23 104

Ці властивості частки застосовують в обчисленнях.

144 : б = 144 : (2 ∙ 3) = 144 : 2 : 3 = 72 : 3 = 24

216 : 4 = (200 + 16) : 4 = 200 : 4 + 16 : 4 = 50 + 4 = 54

196 : 4 = (200 – 4) : 4 = 200 : 4 – 4 : 4 = 50 – 1 = 49

636. Подай ділене у вигляді суми зручних доданків і виконай ділення.

846 : 2 693 : 3 65 : 5 450 : 6

637. Які з поданих задач розв’язуються дією ділення? Розв’яжи ці задачі.

1) У 6 однакових бідонах 186 л води. Скільки літрів води в одному бідоні?

2) У кіоску було Ь настінних календарів з квітами, а з краєвидами – у к рази менше. Скільки було календарів з краєвидами? Склади вираз для розв’язування задачі та обчисли його, якщо b = 126 і k = 3.

3) У скільки разів число 180 більше від числа 20?

4) Невідоме число поділили на 4 і дістали 24. Знайди невідоме число.

5) У шкільну їдальню привезли 72 л молока. На приготування сніданку витратили третину молока. Скільки літрів молока витратили?

638. Вибери вирази на табличні випадки ділення. Поясни прийоми обчислення інших виразів.

72 : 8 48 : 3 54 : 9 64 : 16 240 : 3

639. Поясни обчислення.

 Ділення на одноцифрове число

640. Склади і розв’яжи рівняння за умовою: якщо невідоме число збільшити у 7 разів, буде 168.

641. Склади за таблицею і розв’яжи прості задачі.

Довжина прямокутника

Ширина прямокутника

Площа прямокутника

?

7 см

70 см2

20 см

?

120 см2

15 м

8 м

?

642. За день туристи пройшли 31 км. 4 год вони йшли зі швидкістю 4 км/год, а решту шляху – зі швидкістю 5 км/год. Скільки часу туристи були в дорозі?

643°.

48 : 3 – 4 5400 – 664 : 8 48 : 4 – 3З

624 : 3 6000 : 3 – 600 : 2 448 : 7

644°. Ширина прямокутника 8 см, а довжина – у 4 рази більша. Чому дорівнює площа прямокутника?

645. (Усно.)

8 : 3 24 дес. : 5

9 сот. : 4 17 тис. : 5

646. Обчисли з поясненням: 882 : 7, 378 : 7.

647. Розглянь запис і прочитай пояснення.

Пояснення. Найвищий розряд діленого – десятки тисяч. 2 дес. тис. не поділяться на 8, щоб у частці були дес. чисел. Перше неповне ділене 20 тис. У частці буде 4 цифри – ставимо 4 крапки. Дізнаємося, скільки тисяч буде у частці: 20 : 8, буде 2. Дізнаємося, скільки тисяч поділили: 2 ∙ 8 = 16. Дізнаємося, скільки тисяч не поділилось: 20 – 16 = 4. Залишилося тисяч менше, ніж 8, – цифру дібрали правильно.

Утворимо неповне ділене із сотень: 4 тис. – це 40 сот. та ще 7 сот. – усього 47 сот. Дізнаємося, скільки сотень буде у частці: 47 поділити на 8, буде 5. Дізнаємося, скільки сотень поділили: 5 ∙ 8 = 40. Дізнаємося, скільки сотень не поділили: 47 – 40 = 7. Залишилося сотень менше, ніж 8, – цифру дібрали правильно.

 Ділення на одноцифрове число

Утворимо неповне ділене з десятків: 7 сот. – це 70 дес., та ще 3 дес., усього 73 дес. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці: 73 поділити на 8, буде 9.

Продовж пояснення.

648. Поясни ділення за планом.

1. Визнач перше неповне ділене та кількість цифр у частці.

2. Дізнайся, скільки одиниць найвищого розряду буде в частці.

3. Дізнайся, скільки одиниць цього розряду поділилося і скільки – не поділилося.

4. Порівняй кількість одиниць залишку з дільником і перевір, чи правильно дібрано цифру частки.

5. Утвори наступне неповне ділене. (Повтори пункти 2-4 плану.)

 Ділення на одноцифрове число

649. Обчисли з поясненням.

247 668 : 6 65 559 : 3

650.

360 : 10 – 180 : 18 120 – 100 : 10 : 6

250 : 5 + 800 : 8 20 ∙ 9 – 80 + 800 : 100

651. Два трактори за 4 год роботи витратили 200 л пального порівну. Скільки літрів пального витрачав один трактор за 1 год роботи? (Розв’яжи задачу складанням виразу.)

652. Для кролеферми заготовили на зиму 20 ц 40 кг лучного сіна, а конюшини – у к рази менше. Скільки разом сіна й конюшини заготовили на зиму? Склади вираз та знайди його значення, якщо k = 3.

653°.

288 953 : 7 330 ∙ 3 – (690 + 125)

7406 : 7 240 : 8 + 70 ∙ 3 – 100

Перевір себе: 140; 175; 1058; 41 279.

654°. Побудуй два різних прямокутники так, щоб площа кожного дорівнювала 16 см2.

655. Виконай ділення з остачею.

9 : 4 26 : 8 32 : 5 55 : 7 87 : 9 56 : 6

656. Розглянь малюнок, числові дані та вирази. Поясни, що знайдемо, обчисливши кожний вираз.

 Ділення на одноцифрове число

30 л 60 л 120 л

120 : 30 60 ∙ 6 120 – (30 + 60)

120 – 30 60 : 30 120 ∙ 3 + 30 ∙ 4

657. 19 187 : 7 120 865 : 5 148 460 : 4 57 128 : 8

658. Двома сівалками за 12 год роботи засіяли 96 га пшениці. Скільки гектарів пшениці можна засіяти однією такою сівалкою за 7 год роботи?

659. З 1240 баранів настригли по 6 кг вовни, а із 720 овець – по 4 кг. Скільки всього кілограмів вовни настригли? (Розв’яжи задачу складанням виразу.)

660. 5 кг : 2 10 м : 4 1 дм : 5 см 1 год : 3

661°.

58 216 : 8 47 000 : 100 ∙ 5 – 370

26 364 : 6 10 000 – 24 ∙ 5 ∙ 7

662°. Довжина шкільного коридору 24 м, а ширина дорівнює  Ділення на одноцифрове числоЙого довжини. Знайди площу коридору.

663. Склади кілька задач за виразом а : 4.

664. Чотирма однаковими сівалками за 9 год засіяли 108 га ячменю. За скільки годин можна засіяти 60 га однією такою сівалкою? Поясни розв’язання різними способами.

1-й спосіб

1) 108 : 9 = 12 (га)

 Ділення на одноцифрове число

2-й спосіб

1) 108 : 4 = 27 (га)

 Ділення на одноцифрове число

665. Розглянь таблицю. Виконай завдання.

І

ІІ

III

IV

V

5

70

10

12

46

4

20

6

13

39

0

90

8

16

27

7

100

1

14

56

1) Додай числа IV і V стовпчиків.

2) Перемнож числа І і V стовпчиків, III і IV стовпчиків, II і IV стовпчиків.

3) Від чисел II стовпчика відніми числа IV стовпчика.

666. х ∙ 9 = 4599 х : 9 = 999 х ∙ 9 = 9000

667*. Маса 9 кульок дорівнює масі 2 кубиків і 2 шайб. Шайба у 2 рази легша за кубик. Скільки кульок треба взяти, щоб їх маса дорівнювала масі 1 кубика?

 Ділення на одноцифрове число

668. Знайди частки і виконай перевірку множенням.

2548 : 2 3486 : 3 25 048 : 4 8105 : 5

669. З ділянки зібрали 248 ц капусти, буряків – у 2 рази менше, ніж капусти, а моркви – на 84 ц менше, ніж буряків. Скільки всього центнерів овочів зібрали?

670°. За 2 год 8 юннатів зробили 48 годівниць для птахів, порівну кожний. Скільки годівниць може зробити один юннат за 5 год?

671°. Знайди частки і виконай перевірку множенням.

2310 : 6 2905 : 7 61 712 : 8 67 455 : 5

672. Знайди частку чисел 918 і 3 з поясненням.

673. Розглянь записи та прочитай пояснення.

Пояснення. Перше неповне ділене 12 тисяч. У частці буде 4 цифри. Дізнаємося, скільки тисяч буде у частці: 12 поділити на 6, буде 2. Остачі немає. Друге неповне ділене 2 сот. 2 сот. не діляться на 6 так, щоб у частці були сотні. У частці на місці сотень пишемо 0. Третє неповне ділене 28 дес. 28 дес. поділити на 6, буде 4 десятки і в остачі 4 дес. Залишилося десятків менше, ніж 6, – цифру десятків дібрали правильно. Четверте неповне ділене 42 од. 42 поділити на 6, буде 7. Остачі немає. Частка 2047.

 Ділення на одноцифрове число

674. Знайди частки, перевір їх множенням.

453 905 : 5 217 301 : 7 377 232 : 4

675. Склади вирази та знайди їх значення.

1) Добуток чисел 2008 і 8 зменшити на 800.

2) Частку чисел 33 000 і 100 збільшити у 3 рази.

676*. Розглянь паралелепіпед. Скільки в нього вершин? ребер? граней?

 Ділення на одноцифрове число

Побудуй паралелепіпед у зошиті, познач вершини, запиши ребра та грані.

677. За 6 хв три кухарі зліпили 72 вареники, порівну кожен. За скільки хвилин один кухар може зліпити 28 вареників?

678. У кузові машини було 2 т 4 ц пшона в однакових мішках. У магазині з нього вивантажили 8 мішків. Залишилося в кузові 2 т 80 кг пшона. Скільки кілограмів пшона в одному мішку?

* Скільки мішків залишилося на машині?

679°. 2842 : 7 52 260 : 4 10 032 : 3 20 047 ∙ 6

680°. За 4 год роботи три однакових трактори витратили 240 л пального. На скільки годин роботи вистачить 400 л пального одному такому трактору?

681.

81 147 : 3 183 318 – 183 318 148 420 : 4

27 049 ∙ 8 216 392 + 48 073 23 ∙ 31

682. 42 036 : 4 846 027 : 9 720 136 : 4 60 006 : 3

683. Розглянь запис і поясни обчислення.

 Ділення на одноцифрове число

684. Дві синиці за 4 дні з’їли 576 гусениць, порівну кожна. Скільки гусениць з’їсть одна синиця за 6 днів?

685. 1) Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 8 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника.

2) Площа кухні 800 дм2. Скільки кахлів, що мають форму квадрата зі стороною 2 дм, потрібно для покриття підлоги цієї кухні?

686°. Мотоцикліст був у дорозі 4 год, і йому ще залишилося проїхати 130 км. З якою швидкістю рухався мотоцикліст, якщо весь шлях становить 390 км?

687°. 32 720 : 8 204 012 : 6 49 023 : 9 7 ∙ 27 004

688. (Усно). Знайди невідомі числа.

А

0

18

32

100

B

5

1

4

10

А : b

2

60

100

5

689. Знайди частки, перевір їх дією множення.

563 528 : 7 121 824 : 6 98 765 : 5 162 432 : 8

690. Обчисли усно та поясни спосіб обчислення.

Зразок. 36 000 : 3 = 36 тис. : 3 = 12 тис. = 12 000.

180 000 : 6 2400 : 2 50 000 : 2 160 000 : 6

691. Розглянь запис і прочитай пояснення.

Друге неповне ділене 17 тис. 17 тис. поділити на 5, буде 3 тис. і в остачі – 2 тис. Третє неповне ділене 20 сот. 20 сот. поділити на 5, буде 4 сот. Десятків і одиниць у діленому немає. На їх місці записуємо в частці нулі. Частка 13 400.

 Ділення на одноцифрове число

692. 198 000 : 3 681 628 : 4

693. На будівництво завезли к мішків цементу. Витратили 300 кг цементу, і залишилося с мішків. Про що дізнаємося, обчисливши вирази?

K – с 300 : (k – с)

300 : (k – с) ∙ 20 300 : (k – с) ∙ 14

694*. Довжина ребра куба 2 см. Скільки квадратних сантиметрів паперу потрібно, щоб обклеїти всі грані куба?

695°. За 6 год роботи 4 силосозбиральні комбайни заготовили 1560 т зеленої маси соняшнику. За скільки годин може заготовити 520 т зеленої маси соняшнику один такий комбайн?

 Ділення на одноцифрове число

696°. 244 000 : 8 361 809 : 3 10 025 : 5 6 ∙ 2030

697. (Усно.) 2 т 7 ц : 3 1 м 5 дм : 5 8 см 1 мм : 9

698. Прочитай задачу та розглянь її розв’язання.

З а д а ч а. 19 м 50 см тканини розрізали на 6 рівних частин. Скільки метрів тканини у 4 таких частинах?

Розв’язання:

1) 19 м 50 см : 6 = 3 м 25 см – в одній частині.

2) 325 ∙ 4 = 1300 (см) = 13 (м) – у 4 частинах.

Відповідь: у 4 частинах 13 м тканини.

699.

5 грн 76 к. : 9 10 м : 4 13 см 5 мм : 5

5 грн : 10 10 т : 4 7 дм 8 см : 3

50 к. ∙ 10 5 ц : 10 8 т 1 ц : 9

700. 1 кг цукерок коштує 79 грн 50 к. Скільки коштує  Ділення на одноцифрове число кг цих цукерок?

701. Запиши вираз та знайди його значення: добуток чисел 2080 і 8 збільшити на їх частку.

702. Трьома косарками за 7 год скосили траву з площі 42 га. З якої площі скосить траву одна така косарка за 4 год?

703. Жито привезли на двох підводах, по 3 ц 56 кг на кожній. Усе жито розсипали порівну у 8 мішків. Скільки кілограмів жита в одному мішку?

704°.

97 м 20 см : 9 10 т 5 ц : 5 42 км 40 м : 4

3 ц 4 кг : 8 1 дм 8 см : 2 2 км 50 м ∙ 8

705°. У річковий порт доставили 24 168 т пшениці. Усю пшеницю вивантажили за 4 дні, кожного дня порівну. Третину пшениці, яку вивантажили першого дня, відправили до млина. Скільки тонн пшениці відправили до млина?

706. (Усно.)

1 дм : 2 см 1 км : 100 м 1 т : 5 ц

1 м : 5 см 2 см : 20 мм 1 кг : 10 г

707.

36 км : 5м 12 кг 40 г : 8 г 4 м 8 см : 3

39 ц : 5 кг 12 дм 6 см : 9 см 10 м : 4

708. З однієї ділянки поля фермер зібрав 127 т 8 ц цукрових буряків, а з іншої – у 3 рази менше. Усі буряки він одвіз на цукровий завод. Скільки з них вийде цукру, якщо маса цукру становить  Ділення на одноцифрове число маси буряків?

709. Прочитай задачу та розглянь її розв’язання.

З а д а ч а. З ділянки зібрали 34 ц 16 кг огірків. Їх розклали в ящики по 8 кг. Скільки взяли ящиків?

Розв’язання:

 Ділення на одноцифрове число

Відповідь: 427 ящиків.

710. (Усно.) 1) Два велосипедисти виїхали одночасно назустріч один одному. Що можна сказати про час їхнього руху до зустрічі?

2) 3 Києва і Сум одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси і зустрілися через 4 год. Скільки часу до зустрічі був у дорозі кожен автобус?

3) 3 Харкова і Полтави одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий – 80 км/год. Який з автомобілів буде далі від Полтави в мить їхньої зустрічі?

711. У трьох сувоях 249 м 90 см сатину. Шовку в одному сувої у 2 рази більше, ніж сатину. Скільки шовку у двох таких сувоях?

712.

360 : 6 + 72 : 3 252 : 42 + 54

360 : (6 + 72 : 3) 672 : 42 + 24

(360 : 6 + 72) : 3 42 ∙ 23 – 43 ∙ 16

713°. За 7 днів роботи 2 оператори набрали на комп’ютері 294 сторінки тексту, щодня порівну. Скільки сторінок набере один оператор за 6 днів?

714°.

29 м 60 см : 4 см 10 грн – 10 к. 8 кг : 5

9 т 48 кг : 4 кг 49 грн 5 к. : 3 к. 5 грн : 4

715. (Усно.)

40 + 20 : 5 (40 + 20) : 5 3 ∙ 6 – 4 ∙ 2

40 : 5 + 20 40 + 20 – 5 3 ∙ (6 – 4) ∙ 2

716.

540 042 : 3 ∙ 2 100 640 – 2048 : 8

540 042 : (3 ∙ 2) (100 640 – 2048) : 8

2 т 16 кг : 8 + 5 т 1 т – 1 ц : 2

717. З Тернополя до Києва виїхав автобус. Одночасно назустріч йому з Києва виїхав інший автобус. Швидкість першого автобуса 60 км/год, другого – 62 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між містами? (Розглянь розв’язання задачі двома способами на с. 116. Поясни, про що дізналися кожною дією.)

 Ділення на одноцифрове число

1-й спосіб

1) 60 ∙ 3 = 180 (км)

2) 62 ∙ 3 = 186 (км)

3) 180 + 186 = 366 (км)

2-й спосіб

1) 60 + 62 = 122 (км/год)

2) 122 ∙ 3 = 366 (км)

Відповідь: відстань між містами 366 км.

718. Від пристані “Київ” до пристані “Кременчук” відчалив теплохід. Одночасно йому назустріч від пристані “Кременчук” відчалив катер. Теплохід ішов зі швидкістю 30 км/год, а катер – 24 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між пристанями?

719. 1) x ∙ 2 = 14 850 х : 2 = 14 850 х – 2 = 14 850

2) Виконай дії і зроби перевірку оберненою дією.

20 700 – 9478 817 : 43 36 ∙ 23 9765 + 91 807

720*. Товщина корінця книжки на 70 сторінок 2 см. Яка товщина корінця книжки на 280 сторінок?

721°. Двома косарками за 4 год скосили траву з площі 24 га. За скільки годин скосить траву одна косарка з площі 138 га?

722°. З Харкова та Запоріжжя одночасно назустріч один одному виїхали два туристи: на мотоциклі та на моторолері. Швидкість мотоцикла 55 км/год, а моторолера – 30 км/год. Через 3 год туристи зустрілися. Яка відстань між містами?

723.

(8706 : 6 + 107) ∙ 9 12 087 : (3 + 30 : 5)

(6018 ∙ 2 – 540) : 6 27 018 : (9 – 30 : 5)

724. Від двох протилежних берегів озера одночасно назустріч один одному попливли два човни. Перший човен плив зі швидкістю 7 км/год, а другий – 8 км/год. Човни зустрілися через 3 год. Знайди відстань між берегами озера.

725. Розшифруй назву одного з державних символів України, розставивши букви за значеннями виразів від найменшого до найбільшого.

Р

3400 ∙ 100 + 100

О

(80 + 20) ∙ 100

А

4800 : 4 ∙ 3

П

900 – 10 ∙ 10

Р

80 + 20 ∙ 100

П

4800 : 3 ∙ 4

Що ти знаєш про державні символи України?

 Ділення на одноцифрове число

726. (Усно.)

22 : 5 40 : 8 40 : 6 36 : 5 70 : 8

49 : 6 52 : 7 23 : 5 82 : 9 60 : 8

727.

5 ∙ 4207 ∙ 3 27 801 : 3 + 73 100 ∙ 6

4 ∙ 145 397 : 7 54 081 : 9 + 23 60 ∙ 8

728. 1) Розглянь записи й поясни обчислення.

 Ділення на одноцифрове число

2) 16 000 : 2 4800 : 3 150 000 : 5 90000 : 6

729*. За даними малюнка обчисли площу поверхні розгортки прямокутного паралелепіпеда.

 Ділення на одноцифрове число

* Побудуй у зошиті розгортку куба з ребром 3 см. Як найлегше обчислити площу його поверхні?

730 . З двох населених пунктів, відстань між якими 42 км, одночасно назустріч один одному вирушили два вершники. Швидкість першого 9 км/год, а другого – 12 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

731°.

2600 : 10 + 27 840 8244 : 9 + 4708 ∙ 7

90 + 348 ∙ 100 (8244 : 9 + 4708) ∙ 7

732. 1) Знайди частки та зроби перевірку.

44 824 : 8 34 521 : 3 36 240 : 6

2) 8 ∙ х = 44 824 34 521 : х = 3 х : 3 = 2046

733. 24 708 ∙ 4 – 24 708 : 4 (24 708 ∙ 4 – 24 708) : 4

734. З двох аеродромів, відстань між якими 2560 км, одночасно назустріч один одному вилетіли два літаки і зустрілися через 2 год. Перший літак летів зі швидкістю 620 км/год. Знайди швидкість другого літака.

735. Розглянь малюнок і числові дані та дай відповіді на запитання.

1) Яка маса 3 таких овець?

2) Яка маса 2 таких бичків?

3) У скільки разів вівця важча від поросяти?

4) Яка маса 8 таких овець і одного поросяти?

5) На скільки кілограмів вівця важча від поросяти?

6) Яка маса 3 таких поросят?

 Ділення на одноцифрове число

736. Відстань між двома селами 48 км. З одного села виїхав велосипедист. Одночасно назустріч йому з іншого села виїхав гусеничний трактор. Швидкість велосипедиста 14 км/год, а трактора – 10 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

737. Знайди значення виразу 15 750 : k, якщо k = 3, k = 7.

738*. Два велосипедисти виїхали одночасно з міста до бази відпочинку. Один їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий – 13 км/год. Через 2 год другий велосипедист проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км/год. На якій відстані від міста перший велосипедист дожене другого?

739°.

2312 : 8 44 268 : 3 ∙ 7 14 301 ∙ 2 – 777 : 7

903 : 21 44 268 : 7 ∙ 3 (14 301 ∙ 2 – 777) : 7

740°. Швидкість велосипедиста 12 км/год. Це в 3 рази більше від швидкості пішохода, але в 6 разів менше від швидкості автобуса. Знайди швидкість пішохода й автобуса.

741. (Усно.) 45 000 : 100 250 ∙ 100 10 000 : 1000

742. Розглянь записи. Прочитай пояснення про ділення на 10, 100, 1000 з остачею.

1) 73 : 10 = 7 (ост. 3) 2) 1847 : 100 = 18 (ост. 47)

Пояснення. 1) У числі 73 найбільше число, яке ділиться на 10, це 70. 73 поділити на 10, буде 7. 3 од. становитимуть остачу.

2) У числі 1847 найбільше число, яке ділиться на 100, це число 1800. 1847 поділити на 100, буде 18. 47 од. становитимуть остачу.

743.

254 : 10 12 700 : 1000 83 450 : 10

254 : 100 8400 : 1000 83 450 : 100

744. 724 036 : 4 + 40 850 2 ∙ 843 – 4 ∙ 343

745. На 3 га землі посіяли 500 кг зерна пшениці. Скільки кілограмів зерна потрібно, щоб засіяти 300 га землі?

746. Автомобілем ГАЗ можна перевезти 600 ц вантажу за 24 рейси, а автомобілем більшої вантажності – за 12 рейсів. За скільки спільних рейсів можуть перевезти весь вантаж обидва автомобілі?

 Ділення на одноцифрове число

ГАЗ КрАЗ-257

747. Автомобіль КрАЗ-257 витрачає за нормою на 100 км шляху 36 л пального. Але шофер обрав зручний режим роботи і зменшив витрату пального до 31 л на 100 км. Скільки літрів пального зекономить шофер на шляху в 1000 км?

748*. Через 16 років Семен буде втричі старший, ніж тепер. Скільки років йому тепер?

749°. З двох туристичних баз, відстань між якими 34 км, одночасно назустріч один одному вийшли пішохід і лижник. Пішохід ішов зі швидкістю 5 км/год, а лижник – 12 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

750°. 1) Обчисли з перевіркою.

7023 ∙ 5 34 456 : 8 621 150 : З

2) 2403 + х = 735 ∙ 6 4020 : х = 2563 – 2553


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ділення на одноцифрове число - Математика


Ділення на одноцифрове число