Ділова репутація фірми

Ділова репутація фірми – оцінка фірми її суміжниками, підприємцями, споживачами, що включає якісні та кількісні показники. До кількісних показників належать рентабельність виробництва, норма прибутку тощо.
Ділова репутація фірми