ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ

Екологія – охорона природи

ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ – зміни чисельності, статевого та вікового складу популяцій, що визначаються внутрішньо-популяційними процесами і взаємодіями популяцій різних видів. Іноді під час аналізу Д. п. не враховуються абіотичні, ценотичні та антроп. чинники.
ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ