Дипломатичні представництва

Політологічний словник

Дипломатичні представництва – закордонний державний орган зовнішніх зносин, який очолює дипломатичний представник держави. Д. п., яке очолює посол, називається посольством, а те, яке очолює посланник або постійний повірений у справах, називається місією. Цим двом видам Д. п. відповідають папські представництва – нунціатури та інтернунціатури, які відповідно очолюються нунцієм і інтернунцієм. У практиці деяких держав зустрічаються й інші назви Д. п.

Правове становище Д. п. визначається Віденською конвенцією

про дипломатичні зносини 1961 р., двосторонніми угодами, а також внутрішнім законодавством держави перебування. Різновидом Д. п. є представництва при міжнародних організаціях (у тому числі місії спостерігачів), правове становище яких визначається Віденською конвенцією про представництва держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р.

У практиці окремих країн існують Д. п. напівпостійного характеру, Д. п. в Комітеті з роззброєння, функції яких обмежені проведенням переговорів з питань відповідного порядку денного.

А Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Дипломатичні представництва - Довідник з політології


Дипломатичні представництва