Дипломатія

Політологічний словник

Дипломатія – діяльність із здійснення зовнішньої політики держави. Походить від слова “дипломат” у початковому його значенні – власник “диплома”, так називалася, за грецькою термінологією, рекомендаційна або вірча грамота, що видавалася римським сенатом офіційним особам, які відряджалися у провінцію імперії або ж за кордон. Як засіб здійснення зовнішньої політики Д. – сукупність мирних практичних заходів, прийомів і методів, які застосовуються з урахуванням конкретних умов і характеру розв’язуваних

завдань. Вона охоплює діяльність глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, відомств міністерства закордонних справ, дипломатичних представництв за кордоном, делегацій на міжнародних конференціях із здійснення цілей і завдань зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів держави, її установ і громадян за кордоном. З поняттям Д. пов’язують мистецтво ведення переговорів з метою запобігання або врегулювання міжнародних конфліктів, пошуку компромісів і взаємоприйнятних рішень, а також розширення і поглиблення міжнародного співробітництва. Оскільки Д. є інструментом
зовнішньої політики, остання істотно визначає не тільки зміст дипломатичної діяльності, а й характер та застосовувані в ній методи. Основними і найпоширенішими на практиці методами сучасної Д. є: офіційні та інші візити і переговори на найвищому і високому рівнях, дипломатичні конгреси, конференції, наради і зустрічі, підготовка і укладення двосторонніх і багатосторонніх договорів та інших документів, участь у роботі різних міжнародних організацій та їхніх органів, представництво держави за кордоном, дипломатичне листування, публікація дипломатичних документів. Після утворення ООН, її спеціалізованих установ та інших міжнародних організацій великого значення набула багатостороння Д., що позначилося на структурі зовнішньополітичних відомств держав. Розширення багатосторонньої Д. пов’язане з інтенсифікацією міждержавного спілкування. Великі політичні та соціально-економічні зрушення, що відбулися у світі, зумовлені значною мірою прискоренням науково-технічного прогресу, а отже, постає об’єктивна необхідність об’єднання зусиль усіх держав для вирішення нових глобальних проблем. Серед них на першому плані – завдання запобігання загрозі ядерної війни, про що свідчить увага, яка приділяється цій проблемі на міжнародних переговорах. Демократизація суспільного життя торкнулася і Д. Вона стала більш діловитою. відкритою, відвертою. З’явилася така форма, як “зустрічі без краваток”, що дає змогу главам держав та іншим представникам встановлювати близькі особисті стосунки, вести конфіденційні переговори.

Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1947; Политологическая энциклопедия. – М., 2003; Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Дипломатія - Довідник з політології


Дипломатія