Дисциплінарні стягнення

Дисциплінарні стягнення – заходи, що вживаються до порушників трудової дисципліни. Згідно із ст. 147 КЗпП України власник або уповноважений ним орган має право вжити до працівника за порушення трудової дисципліни тільки один із таких заходів: догану або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші Д. с. Звільнення як Д. с. застосовується тільки за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на працівника трудовим договором,

правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього вже вживалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; за прогул; за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; за розкрадання (в тому числі дрібне) за місцем роботи державного і громадського майна, що встановлено вироком суду чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення чи вжиття заходів громадського впливу (пп. З, 4, 7, 8 ст. 40 КЗпП України). Д. с. накладає орган, якому надано право приймати на роботу (обирати, затверджувати, призначати на посаду). На
працівників, які. несуть дисциплінарну відповідальність згідно із статутами, положеннями та іншими актами законодавства, Д. с. можуть викладати також вищестоящі органи. Працівники, які обіймають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який обрав їх, і тільки з підстав, передбачених законодавством, Д. с. застосовує власник або уповноважений ним. орган, безпосередньо після виявлення, порушення, але не пізніше одного Місяця від дня виявлення його, не враховуючи часу звільнення працівника з роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у від пустці. Д. с. не може бути накладене пізніш як через Шість місяців від дня виявлення порушення. До застосування Д. с.. власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від працівника, який порушив трудову дисципліну, письмового пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути накладене лиш г одне Д. с. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості порушення і заподіяні ним збитки, обставини, за яких воно вчинено, і попередню роботу працівника. Стягнення оголошується наказом (розпорядженням) і повідомляється працівникові під розписку Працівник може оскаржити Д. с. у порядку, передбаченому чия” чим законодавством. Якщо протягом року від дня накладення стягнення до працівника, не буде застосоване нове Д. е., вважається, що він не мав Д. с. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і виявив себе сумлінним, то стягнення може бути зняте до закінчення річного строку. Протягом дії Д. с. заходи заохочення до працівника не застосовуються. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладення Д. с. передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу (ст. ст. 147-152 КЗпП України).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дисциплінарні стягнення - Довідник з правознавства


Дисциплінарні стягнення