ДИСИМІЛЯЦІЯ

Екологія – охорона природи

ДИСИМІЛЯЦІЯ – один з етапів обміну речовин у живому організмі – окислювально-відновний процес розкладання орг. сполук, що входять до складу живих тіл, на прості речовини. Внаслідок Д. відбувається оновлення живої матерії й виділяється необхідна для забезпечення життєдіяльності організму енергія.
ДИСИМІЛЯЦІЯ - Довідник з екології


ДИСИМІЛЯЦІЯ