Дисконт векселів

Дисконт векселів /англ. discount/- сума, що її отримують кредитні установи при купівлі векселів та інших боргових зобов’язань до закінчення їх строку дії; вид банківської кредитної операції, яка полягає в скуповуванні векселів до терміну їх погашення /облік векселів/. Д. виникає в процесі комерційного кредиту, коли кредитор бажає достроково реалізувати вексель, Д. здійснюють комерційні банки. При цьому вони виплачують пред’явникові векселя його номінальну вартість за мінусом облікового процента, що відповідає платі за банківський кредит. Право вимоги сплати по векселю переходить до банку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Дисконт векселів - Економічний словник


Дисконт векселів