Дисконт

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Дисконт – 1) різниця між ціною, за якою цінний папір продається на фондовій біржі в даний момент часу, і поточним біржовим курсом, з одного боку, та номіналом цінного папера або ціною, за якою цінний папір продається ігри його погашенні,- з другого; 2) різниця між форвардним курсом валюти (курсом, зафіксованим у момент укладання угоди, але з оплатою в майбутньому) та курсом при негайній оплаті; 3) різниця між цінами на товар, обумовлена різними термінами його постачання; 4) зниження (знижка) ціни на товар унаслідок невідповідності його якості умовам стандарту або договору; 5) облік векселів банком або приватною особою з вирахуванням відсотків за період часу, який не закінчився; 6) знижка ціни з урахуванням стану ринку; 7) спеціальна банківська кредитна операція на основі обліку банком цінного папера з розрахунком відсотків та видатків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дисконт - Фінансовий ринок


Дисконт