Дискреційна політика

Дискреційна політика – гнучка політика, яка орієнтується більшою мірою на економічну ситуацію, що змінюється, ніж на рішення законодавчих та виконавчих органів.
Дискреційна політика