Диспаритет

Диспаритет – порушення вартісних співвідношень, а відповідно й цін, на сільськогосподарську продукцію, з одного боку, та промислові товари і послуги, які купують для потреб села, – з іншого. Д. виявляється у випереджувальному зростанні індекса цін на промислові товари і послуги порівняно з індексом цін на сільськогосподарську продукцію. Незважаючи на існування такої форми державного регулювання сільського господарства у деяких розвинених країнах світу, як паритетні ціни, Д. поступово зростає. Внаслідок Д. сільське господарство України

90-х XX – початку XXI ст. щорічно втрачало близько 10 млрд. грн.. Головні причини Д.: проникнення транспортних, переробних монополій в аграрно-промисловий сектор, встановлення ними завищених цін на свою продукцію та занижених на сільськогосподарську. В Україні головною причиною Д. в 90-х XX – на початку XXI ст. була наявність багатьох комерційних посередників між виробниками промислової продукції, призначеної для села, та її споживачами, податковий тиск, відсутність дотацій на сільськогосподарську продукцію, справедливих гарантованих цін, що надаються через державні замовлення. Для подолання Д. у розвинених країнах світу держава надає прямі субвенції сільськогосподарським товаровиробникам (допомога за цільовим призначенням), дотації, пільгові кредити, широко використовується лізинг та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Диспаритет - Економічний словник


Диспаритет