ДИСПЕРСІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ДИСПЕРСІЯ – показник варіації (неоднорідності) для ознак, виміряних у метричних шкалах.

Див. Міри варіації.
ДИСПЕРСІЯ