Диверсифікація багатогалузева

Диверсифікація багатогалузева – (диверсификация многоотраслевая) – прагнення фірми зайняти кращі позиції на ринку, мати більші прибутки шляхом розширення асортименту товарів та їх кількості.
Диверсифікація багатогалузева