ДИВІДЕНД

Культурологічний словник

ДИВІДЕНД (від лат. dividentum – той, що треба розділити) – частина прибутку акціонерних товариств, яку щороку розподіляють між акціонерами за акціями.
ДИВІДЕНД