Дивовижна мова музики. Узагальнення

Урок 30.
Дивовижна мова музики. Узагальнення

Мета уроку: узагальнити тему. Підсумувати і перевірити знання, набуті учнями. Підготовка до заключного уроку-концерту. Розвивати музичні й творчі здібності учнів, здатність емоційно сприймати музику і відмічати її особливості. Виховувати любов до музики, культуру сприймання і виконання музичних творів.

Очікувані результати: учні емоційно сприймають музику, пояснюють її особливості, розуміють зміст і характер музичних творів, роль засобів виразності у створенні образів музики, виразно

співають, беруть участь в різноманітній музичній діяльності.

Обладнання: _________________________________________

Тип уроку: узагальнюючий, підсумковий.

Домінанти уроку:

– мова музики;

– засоби музичної виразності.

1. Організаційний етап

1.1. Вхід до класу під музику.

1.2. Перевірка присутності учнів:

Кількість за списком ___,

Кількість присутніх на уроці ___,

Відсутніх ___.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

2. Орієнтовний план уроку

2.1. Вхід до класу під звучання теми Петрика з симфонічної казки С. Прокоф’єва

“Петрик і Вовк”.

2.2. Повторення матеріалу попередніх уроків.

2.3. Виконання ігрових завдань.

2.4. Слухання “Пісні жайворонка” з “Дитячого альбому” П. Чайковського (або “Закарпатської новелети № 3” Б. Фільц).

2.5. Розучування пісні А. Мігай “Зелений світ” (або “Чабанець” А. Кос-Анатольського).

2.6. Виконання вивчених пісень у русі, з ритмічним супроводом.

2.7. Підготовка до заключного уроку-концерту.

2.8. Узагальнення матеріалу.

2.9. Вихід із класу під мелодію української народної пісні “Як діждемо літа” (або за вибором учителя).

3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Мотиваційна співбесіда з учнями.

На уроці учні доведуть, як багато нового і цікавого вони дізналися про музику в 2 класі, як підвищився їхній виконавський і слухацький рівень, як вони навчилися розмірковувати про музику, пояснювати її особливості. Знання, набуті за цей рік, дають змогу краще відчувати і розуміти музику, стати в майбутньому вдумливими, чуйними, грамотними слухачами.

4. Орієнтовні запитання і завдання

4.1. Який інструмент “зайвий”?

Мета: упізнати, який інструмент у поданих групах “зайвий”. Чому? (За малюнками з робочого зошиту.)

4.2. “Криве дзеркало”. Допоможіть навести лад в нашій казці.

Мета: пригадати, на яких музичних інструментах мають грати Петрик, Вовк, Кішка (за малюнками з робочого зошиту).

4.3. Як ви гадаєте, який музичний твір найулюбленіший у друзів нашої феї Музики?

Друзі феї Музики: мелодія, ритм, темп, регістр, лад, динаміка, тембр.

Мета: пригадати музичні твори, які найбільше характеризують ці поняття.

5. Узагальнення та закріплення знань

Орієнтація у типах музики, її виражальних і зображальних можливостях, знання музичної мови допоможуть учням краще розуміти музику.

6. Вихід із класу

Під мелодію української народної пісні “Як діждемо літа” (або за вибором учителя).

Порада вчителю

Рекомендуємо скористатися матеріалами гри “Музичне лото”:

8, 8а – Жанри музики

9, 9а – Інструменти симфонічного оркестру

11, 11а – Елементи музичної грамоти

12, 12а – Засоби музичної виразності

13, 13а – Визнач теми музики

14, 14а – У якому регістрі звучить мелодія?

15, 15а – Назви музичний лад (мажор, мінор).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Дивовижна мова музики. Узагальнення - Плани-конспекти уроків по музиці


Дивовижна мова музики. Узагальнення