Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634-644)

Тема. Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634-644).

Мета. Дати учням поняття про дію ділення як дію, обернену до множення; повторити назви чисел при діленні; ознайомити учнів з тим, що у множині натуральних чисел дія ділення не завжди виконується; розкрити властивості частки та вчити застосовувати їх під час виконання обчислень; закріплювати вміння розв’язувати задачі.

Обладнання. Таблиця “Ділення на одноцифрове число”; схема-малюнок задачі; картки для самостійної роботи.

Зміст уроку

І. Контроль,

корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Зачитати відповідь до задачі № 632.

(Відповідь: площа квадрата 2871 м2.)

Б) Зачитати результати виконання дій з іменованими числами (№ 633).

2. Усні обчислення.

А) Гра “Ніч-день”.

При слові: “ніч” учні кладуть голови на парту і заплющують очі. Вчитель повільно диктує “ланцюжок” виразів, діти знаходять їх значення.

Коли вчитель промовляє слово “день”, учні піднімають голови. Один учень називає остаточну відповідь. Так гра повторюється декілька разів.

 Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634 644)

Б) 2 т 7 ц +

3 ц (3 т)

1 год 45 хв + 15 хв (2 год)

2 доби : 6 (8 год)

3 роки 4 міс. : 4 (10 міс.)

5 т ; 5 ц (10)

В) Яку відстань подолав автомобіль, якщо 3 год він їхав зі швидкістю 60 км/год, а 4 год – зі швидкістю 50 км/год? (380 км)

3. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

1) Площа прямокутника 96 см2, а довжина сторони – 8 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. (Відповідь: 100см2.)

2) 15 м 72 см • 5 (= 78м 60 см)

Варіант 2

1) Квадрат і прямокутник мають однакову площу. Сторона квадрата 8 см, а ширина прямокутника – 4 см. Знайди довжину прямокутника. (Відповідь: 16 см.)

2) 1 т 350 кг • 6 (= 8 т 100 кг)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота з таблицею.

– Розгляньте властивості частки.

2. Опрацювання №№ 634, 635.

3. Первинне закріплення матеріалу.

А) – Запишіть ділене у вигляді суми розрядних (або зручних) доданків. Знайдіть частку.

484 : 4 = (400 + 80 + 4) : 4 = 121

728 : 8 = (720 + 8) : 8 = 91

369 : 3 = (300 + 60 + 9) : 3 = 123

Б) Виконання завдання № 636 (з коментуванням).

846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 400 + 20 + 3 = 423

693 : 3 = (600 + 90 + 3) : 3 = 200 + 30 + 1 = 231

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13

450 : 6 = (420 + 30) : 6 = 70 + 5 = 75

В) Задачі № 637.

Учні аналізують задачі; визначають, які з них розв’язуються дією ділення (перша, друга, третя і п’ята задачі). Розв’язання задач записують у зошитах.

(1) 186 : 6 = 31 (л); 2) b : к; 126 : 3 = 42 (к.);

3) 180 : 20= 9 (р.); 5) 72 : 3 = 24 (л.).)

Г) Виконання завдання № 638 (усно).

4. Пояснення письмового ділення на одноцифрове число (за № 639).

Учні детально пояснюють обчислення.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 640.

Х • 7 = 168 168 : 7 = (140 + 28) : 7 = 24

X = 168 : 7 24 • 7 = (20 + 4) • 7 = 168

Х = 24 24 • 7 = 168

2. Розв’язування задач.

А) За таблицею (№ 641) учні складають і розв’язують прості задачі.

Б) Задачу № 642 розв’язують колективно.

 Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634 644)

– З яких двох частин складається уся відстань? (З тієї, що туристи йшли зі швидкістю 4 км/год, і тієї, яку вони йшли зі швидкістю 5 км/год.) З яких двох частин складається шуканий час? (Із 4 год і того часу, який затратили туристи на другу частину відстані – він невідомий.) Які величини треба мати, щоб знайти цей час? (Другу частину відстані і швидкість, з якою вона пройдена. Швидкість 5 км/год відома, а відстань – ні.) Як можна знайти другу частину відстані? (Від усієї відстані 31 км відняти першу частину відстані.) Чи відома нам перша частина відстані? (Ні, але її можна знайти). То про що дізнаємося у першій дії? У другій? У третій? У четвертій?

(Учні з достатнім рівнем розв’язують задачу діями, з високим рівнем знань – виразом. Учні із середнім і початковим рівнем знань записують розв’язання під керівництвом вчителя.)

IV. Підсумок уроку.

– Виконайте ділення, застосувавши властивість частки;

224 : 4; 936 : 3; 570 : 6.

V. Домашнє завдання.

№№ 643, 644 (с. 106).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634-644) - Плани-конспекти уроків по математиці


Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634-644)