Діяльність щодо ведення реєстру

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Діяльність щодо ведення реєстру – збір, фіксація, опрацювання, зберігання реєстру даних про іменні цінні папери, їх емітентів І власників.
Діяльність щодо ведення реєстру