Дієприкметниковий зворот – Дієприкметник

Самостійні частини мови

Дієприкметник

Дієприкметниковий зворот

Дієприкметник разом із пояснювальними словами утворює дієприкметниковий зворот. На письмі в реченні дієприкметниковий зворот може виділятися комами (чи комою):

– якщо зворот стоїть після означуваного слова (слова, до якого відноситься), наприклад:

 Дієприкметниковий зворот   Дієприкметник

– якщо зворот стоїть перед особовим займенником і належить до нього (або стоїть перед іменником, має обставинний відтінок чи віддалений від іменника іншими членами речення):

 Дієприкметниковий зворот   Дієприкметник

В інших випадках і дієприкметник, і дієприкметниковий зворот не виділяється:

 Дієприкметниковий зворот   Дієприкметник
Дієприкметниковий зворот – Дієприкметник