Дієслова І і II дієвідмін – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово

Дієслова І і II дієвідмін

1. До Другої дієвідміни Належать дієслова:

А) на – ити, – іти; – їти (після голосних); – атИ (після Ж, ч, ш, щ), у яких суфікси – И-, – і-, – ї-, – а – зникають у 1-й особі однини теперішнього часу: Носити (ношу), летіти (лечу), доїти (дою), лежати (лежу), бачити (бачу);

Б) на – отіти: Булькотіти (булькотять), цокотіти (цокотять), муркотіти (муркотять);

В) Бігти, боятися, стояти, спати (винятки).

2. До Першої дієвідміни належать

А) усі інші дієслова: Жити, чути,

червоніти, вставати, сіяти, полоти, везти, булькотати (булькочуть), цокотати (цокочуть), муркотати (муркочуть);

Б) дієслова-винятки: Хотіти (хочуть), гудіти (гудуть), ревіти (ревуть), іржати (іржуть), сопіти (сопуть).

Зверніть увагу!

Особливу групу становлять атематичні дієслова Дати, їсти і всі префіксальні, похідні від них (Подати, доїсти й т. ін.), бути, а також префіксальні дієслова на – повісти (доповісти, відповісти тощо), які не належать до жодної з дієвідмін і мають свою особливу систему закінчень. Вони дієвідмінюються за таким зразком: дам, даси, дасть, дамо, дасте, дадуть; їм, їси, їсть, їмо, їсте, їдять; відповім, відповіси, відповість, відповімо, відповісте, відповідять (дадуть відповідь). Дієслово бути в теперішньому часі в усіх особах має форму є, а в майбутньому часі набуває закінчень дієслів І дієвідміни: Буду, будеш, буде, будемо, будете, будуть.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дієслова І і II дієвідмін – Дієслово - Довідник з української мови


Дієслова І і II дієвідмін – Дієслово