Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію

Урок 89

Тема. Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію

Мета: ознайомити учнів з новою граматичною ознакою дієслова, провести спостереження за виражальними ознаками дієслів, що означають незавершену та завершену дію, їх істотними ознаками; розвивати мовлення дітей; виховувати навички збереження життя.

Обладнання: картки із дієсловами для гри, картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Конкурс творів-фантазій “Якби птахи і звірі вміли говорити”

Діти зачитують

свої твори.

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Спиши. Визнач час, число дієслів.

Мов лебединий пух, паде

Дрібний сніжок спроквола.

Як збудиться – то все буде

Білесенько довкола.

(Б. Лепкий)

Картка 2

Випиши дієслова минулого часу. Визнач їх число.

Була весна, щедра, мила,

Промінням грала, сипала квітки.

Все ожило, усе загомоніло.

Зелений шум, веселая луна.

Прилинув вітер і в тісній хатині

Він про весняну волю заспівав.

У вікно заглянули від яблуні гілки,

Посипались біленькі квітки.

Картка 3

Випиши, розкриваючи дужки, спочатку

дієслова, що пишуться з не окремо, а потім ті, що пишуться разом.

(Не)хтувати, (не)читати, (не)валити, (не)навидіти, (не)здужати, (не)відступати, (не)говорити, (не)співати, (не)вгавити, (не) заважати.

Картка 4

Спиши текст. Підкресли дієслова із – ся, добери до них початкову форму.

БІДА МОВЧИТЬ

Літали горобчики, гралися та й знайшли на смітнику три конопляні зернятка. Засперечалися. І почали битися.

Та так б’ються, та так скубуться, аж догори скачуть, аж пір’я з них летить…

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Користуючись схемою, встановіть зв’язки у реченнях.

Могутній дуб радів яскравому сонцю.

 Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію

Зрадів соловейко у зеленому гаю.

 Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію

– Чим схожі, а чим різняться дієслова радів і зрадів?

– Поміркуйте, яка дія закінчилася.

III. Оголошення теми й мети уроку

– То з чим сьогодні будемо знайомитись?

– А що будемо вчитися робити?

– Як ви думаєте, а дієслова майбутнього часу можуть позначати завершену дію?

– Тож давайте перевіримо.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Пошукова робота (за матеріалом вправи 99)

– Які висновки ви можете зробити з цієї вправи?

– Чи може дієслово в майбутньому часі позначати завершену дію?

– А в теперішньому?

– Звірте свої висновки із правилом на с. 54.

2. Колективне коментоване виконання вправи 100

– А чи можуть дієслова в неозначеній формі позначати завершену дію?

– Порівняйте будову дієслів неозначеної форми. Як передається завершеність дії?

V. Закріплення та систематизація знань

1. Творча робота за варіантами

– З дієслів, записаних на дошці, утворити:

I варіант – всі можливі форми незавершеної дії;

II варіант – всі можливі форми завершеної дії.

Говорити, писати, читати.

Наприклад:

I варіант – говорити – говорив, заговорив, буде говорити, говоритиме.

II варіант – говорити – заговорив, заговорить.

– Чому дієслів, що виражають незавершену дію, виходить більше? (Тому що в теперішньому часі дієслово завжди виражає тільки незавершену дію.)

2. Хвилинка каліграфії

Бе бере же береже б

Береженого і Бог береже.

– Як ви розумієте цю приказку?

– А які небезпечні ситуації можуть чатувати на нас у повсякденному житті? Як їм запобігти?

– Яку дію виражає дієслово в цій приказці?

– Змініть його так, щоб воно виражало завершену дію.

3. Робота із текстом (за вправою 101)

– А як би ви діяли у такій ситуації?

– Завдання 3 виконайте самостійно.

4. Робота із словниковими словами

VI. Підсумок уроку

1. Гра “Знайди пару”

Декілька учнів отримують картки із дієсловами: летіти, злетіти, грюкати, грюкнути, малювати, змалювати, перемальовувати, перемалювати, зчищати, зчистити.

За командою вчителя вони збираються парами “незавершена дія + завершена дія”.

Учні класу перевіряють правильність виконання завдання.

– З чим ми сьогодні познайомились?

– Яку особливість мають дієслова теперішнього часу?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Правило на с. 54; вправа 102.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію - Плани-конспекти уроків по українській мові


Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію