Дії над вмістом комірок

4. Табличний процесор

4.4. Дії над вмістом комірок

Діапазон комірок

Щоб виділити діапазон суміжних комірок, потрібно встановити вказівник миші у вигляді “товстого плюса” на першу комірку, натиснути і, утримуючи ліву кнопку миші, перевести вказівник у потрібному напрямку до останньої комірки і відпустити кнопку.

Виділені комірки будуть позначені чорним фоном у прямокутнику і будуть активними для дій над ними. Така сукупність комірок називається діапазоном комірок.

Діапазон комірок може бути як одновимірним (горизонтальним

або вертикальним), так і двовимірним, як на малюнку. Такий діапазон комірок називається зв’язаним, а ліва верхня комірка в ньому є активною.

Щоб позначити прямокутний діапазон комірок, вказують адреси лівої верхньої та правої нижньої комірок, відокремивши їх двокрапкою. Наприклад: А1:С8.

Діапазон комірок не обов’язково має включати суміжні комірки, а може складатися з довільних комірок та діапазонів (наприклад, А1, В4:20, F5,Н8), які виділяють з натиснутою клавішею Ctrl. Такий діапазон називається незв’язаним, і в ньому активною буде комірка, виділена останньою. Щоб позначити незв’язаний

діапазон комірок, вказують адреси окремих його частин, відокремлюючи символом “крапка з комою”: А1; В4; 20; F5;Н8.

Дії над вмістом діапазону комірок

Над вмістом комірки або прямокутним діапазоном комірок можна виконувати такі дії:

Переміщення – вміст комірки переміщується на нове місце і зникає зі старого.

Копіювання – вміст комірки копіюється на нове місце і залишається на старому.

Вставка – на нове місце вставляється вміст комірки, що переміщається або копіюється; всі інші комірки залишаються на своїх місцях.

Додавання – на нове місце додається вміст комірки, що переміщається або копіюється, сусідні комірки розсуваються, за вибором, вправо або вниз.

Вилучення – вміст комірки вилучається, сусідні комірки зсуваються, за вибором, вліво або вгору.

Очистка – вміст комірки очищується, сусідні комірки залишаються на своїх місцях.

Відновлення – в комірці відновлюється той вміст, що був до вилучення або очищення.

Більшість користувачів при виконанні дій над вмістом комірок віддає перевагу роботі з контекстним меню.

Контекстне меню

– Щоб викликати контекстне меню, достатньо у потрібному місці клацнути правою кнопкою миші.

Щоб виконати операцію переміщення (копіювання) вмісту комірки або діапазону комірок, треба виконати такі дії:

Виділити комірку (прямокутний діапазон комірок); На комірці (діапазоні комірок) викликати контекстне меню; Щоб перемістити вміст виділеної області, треба вибрати команду Вирізати – рамка навколо виділеної області почне рухатися. Далі треба перевести вказівник миші на нове місце, знову відкрити контекстне меню і виконати команду Вставити – на старому місці комірки очистяться і їх вміст з’ явиться на новому місці; Щоб скопіювати вміст виділеної області, треба із контекстного меню вибрати команду Копіювати – рамка навколо виділеної області почне рухатися. Потім слід перевести вказівник миші на нове місце, відкрити контекстне меню і вибрати команду Вставити – на старому місці вміст комірок залишиться, а на новому з’явиться копія. Якщо у комірці призначення був якийсь текст (або число), то він заміниться новим.

Щоб додати у певному місці комірку або діапазон комірок, що переміщуються або копіюються, необхідно виконати такі дії:

На комірці, на місце якої треба вставити іншу комірку або діапазон комірок, викликати контекстне меню; У ньому вибрати команду Додати скопійовані комірки… – відкриється вікно Вставка з буфера, у якому вибрати режим зсуву комірок вправо або вниз; Клацнути на кнопці ОК – на місце вибраної комірки вставиться вміст скопійованих комірок. Вміст вибраних і сусідніх комірок розсунеться вправо або вниз.

Додати порожню комірку можна такими діями:

На комірці, на місце якої треба вставити порожню комірку, викликати контекстне меню; У контекстному меню виконати команду Додати комірки… – відкриється діалогове вікно Вставка, у якому вибрати режим зсуву комірок вправо або вниз; Клацнути на кнопці ОК – на місце вибраної комірки вставиться порожня комірка.

Сусідні комірки розсунуться.

Щоб додати кілька порожніх комірок, необхідно виділити комірки, на місце яких будуть вставлені порожні, і виконати попередні дії.

Для вилучення комірки (діапазону комірок) потрібно:

На виділеному діапазоні викликати контекстне меню; У ньому вибрати команду Видалити…..) – відкриється діалогове вікно Видалення комірок, у якому вибрати режим зсуву комірок вліво або вгору; Клацнути на кнопці ОК – на місце виділених комірок пересунеться вміст сусідніх комірок, які були праворуч або знизу.

Щоб очистити комірку (діапазон комірок), потрібно:

Виділити комірку або діапазон комірок; У виділений області викликати контекстне меню; У ньому вибрати команду Очистити вміст.

При вилученні або очищенні комірки треба бути обережним, щоб не знищити інформацію, яка використовується в інших комірках.

Після помилкового стирання даних у комірці або діапазоні комірок їх можна поновити, натиснувши комбінацію клавіш >← (Backspace), Ctrl+Zабо клацнувши кнопку Скасувати на панелі інструментів.

Вказівники миші на активній комірці

Активна комірка в правому нижньому куті має маркер заповнення у вигляді невеликого чорного квадрата.

Якщо у виділеній комірці вказівник миші, який на полі комірки має вигляд “грубого плюса”, перевести на цей маркер, він набуде вигляду “тонкого плюса”.

Такий вказівник використовується для автоматичного заповнення числами або текстом послідовності комірок.

Якщо у виділеній комірці вказівник миші перевести на її межу, він набуде вигляду: Такий вказівник використовується для перетягування вмісту комірки в інше місце.

Якщо при цьому утримувати клавішу Ctrl, поруч із вказівником з’явиться невеликий “+”:. Такий вказівник використовується для копіювання вмісту комірки перетягуванням.

Питання для самоконтролю:

Як виділити діапазон комірок? Які операції виконуються над вмістом комірок? Як перемістити (скопіювати) вміст комірки на нове місце? Чим відрізняється дія копіювання комірки від переміщення? Чим відрізняється дія додавання комірки від вставки? Як відновити помилково вилучений вміст комірки? Як додати на певному місці комірку або діапазон комірок? Що відбувається при вилученні комірки або діапазону комірок? Як очистити комірку або діапазон комірок? Якого вигляду на активній комірці може набувати вказівник миші?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Дії над вмістом комірок - Інформатика


Дії над вмістом комірок