Дії ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ

Дії ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

14. Спростіть вираз:

1) а + 2 – а + 10 + b – b + 3; 2) 3а + b + 3 + b + 4а.

15. Знайдіть значення виразу 2а + 78, якщо: 1) а = 11; 2) а = 25.

16. Альбом коштує а грн, а зошит – b грн. Поясніть, який зміст мають вирази:

1 )а + b; 2)а-b; 3) 10а; 4) 2а+ 30b.

17. Запишіть значення виразів 123456 + 89, 34956 + 583, 80076 + (115 + 334) і 99999 + 543 + 101 y порядку зростання.

18. Один із доданків збільшили на 21227. На скільки змінився другий доданок, якщо сума збільшилася на 54001?

19. Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому

точку В(1). Позначте точку А, координата якої більша за координату точки В на: 1) 7; 2) 9; 3) 11. Знайдіть відстань між точками А і В.

20. Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому точку В( 7). Позначте точку А, координата якої менша за координату точки Б на: 1) 6; 2) 2; 3) 5. Знайдіть відстань між точками А і В.

21. Виконайте дії зручним способом:

1) 15034 + 237-5034 + 263; 3) 1010 – 234 – 510;

2) 12380 + 55-80+145; 4)360- 194-60+ 184.

22. Радіус земної кулі дорівнює 6371 км, що на 4634 км більше за радіус Місяця. Знайдіть радіус Місяця.

23. Зі складу першого дня було продано 26051 кг крупи, а другого – 17365 кг, після чого залишилося 6584 кг крупи.

Скільки крупи було на складі?

24. У містах А, В і С проживає 17987 жителі з. У місті В – на 5783 жителів менше, ніж у місті А, а в місті C – на 3421 жителів більше, ніж у місті А. Скільки жителів проживає в кожному місті?

25. Кут А трикутника ABC дорівнює 45°, а кут С у – 4 рази більший за кут В. Знайдіть градусну міру кутів В і С.

26. У прямокутному трикутнику ABC, ∠А – прямий, ∠А+ ∠С =110°. Знайдіть кути трикутника.

27. Сторона АВ трикутника ABC у три рази більша за сторону АС і на 10 см менша, ніж сторона ВС Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 87 см.

28. Основа рівнобедреного трикутника на 10 см більша за бічну сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 64 см.

29 Кожна сторона n-кутника дорівнює 6 см. Знайдіть його периметр, якщо: 1) n = 15; 2) n = 20,

30. Прямокутник має сторони 25 см і 16 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру даного прямокутника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дії ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ - Математика


Дії ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ