ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ?

Зустріч 15. ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ?

Мета: сформувати в учнів поняття “план місцевості”, “умовний знак”; розвивати вміння читати простий план місцевості, використовуючи умовні позначки; виховувати пізнавальну активність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання рубрики “Запитання і завдання для тих, хто прагне розуміти природу” (с. 49)

2. Заслуховування повідомлень учнів

3. Вступна бесіда

– Відгадайте загадку.

Щоб ніде не заблукати

І

дорогу не шукати,

Має кожен мандрівник

Паперовий путівник.

Де у полі є криниця,

Як пройти до залізниці,

Де є сад, а де є лан,

Нам усе покаже… (план).

– Чи знаєте ви, що означає слово план?

– На яких уроках ви зустрічаєтесь з цим словом? (Читання, українська мова)

– Чи може бути слово план у тому значенні, що нам відоме, відгадкою до загадки?

– Згадайте, як накреслити план предмета.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся… (Учні читають рубрику “Ти дізнаєшся”.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя,

проведення практичної роботи

– Для будівництва залізниці або шосейної дороги, фабрики або заводу, електростанції або зрошувального каналу спочатку розробляють план місцевості. Проте, щоб правильно ним користуватися, потрібно спочатку з’ясувати, що таке план, як його складають і користуються ним, навчитися читати план, тобто знати, що позначають умовні знаки на плані.

– Що ж таке план? (Учні висловлюють свої припущення.)

– Перевіримо ваші припущення за допомогою практичної роботи.

Розгляньте предмети на парті: чашка, сірникова коробка, прямокутна коробка від скріпок, ластик.

Подивіться на предмети збоку, згори.

Візьміть сірникову коробку. Обведіть її олівцем на аркуші.

Зробіть це саме із ластиком, чашкою.

Порівняйте свою роботу з малюнками цих предметів, які ви бачите на дошці, зробіть висновок, що таке план. (План – це точне креслення вигляду предметів згори.)

– Тепер ви знаєте, що таке план. Ми креслили план різноманітних предметів. Можна накреслити і план місцевості. А що ж таке план місцевості? (Якщо учні не можуть самостійно дійти висновку, то висновок робить учитель.)

– Пригадайте, чи є у вас малюнки, фотознімки місцевості, у якій ви живете? Чи добре видно на них усі природні та рукотворні об’єкти?

– Щоб досліджувати природу, вести господарство, добувати корисні копалини, будувати дороги й будинки, потрібно мати точні зображення ділянок земної поверхні.

Поміркуйте, чи можна за малюнком або фотознімком визначити розміри певної ділянки місцевості та розміщення на ній об’єктів відносно сторін горизонту?

– Чи можна за малюнком чи фотознімком визначити розміри предметів і відстані між ними, дізнатися, як розташовані предмети відносно сторін горизонту?

– Чи доводилося вам бачити коли-небудь план своєї місцевості?

– Чи доводилося вам коли-небудь пояснювати дорогу за допомогою намальованої схеми? Чи було це складно?

– Предмети, які є на даній місцевості, позначають на плані умовними позначками, які ви бачите на таблиці.

2. Ознайомлення з умовними позначками на плані місцевості

Учитель читає загадки, учні відгадують їх, учитель демонструє умовне позначення предмета.

– Не кінь, а біжить,

Не ліс, а шумить. (Річка)

– Така я велика,

Що й кінця не маю,

Лежу собі тихо,

Нікого не займаю.

Тільки мені добрі люди

День і ніч топчуть груди. (Дорога)

– Із-за гірки, з-під крутої,

Прокрадається норою,

Та й до моря утіка,

Через лози по ярах. (Джерело)

– Всі пани скинули жупани,

А один пан не скинув жупан. (Мішаний ліс)

– Стоїть корито,

Повно води налито. (Ставок)

– Суцвіттям пахучим цвіте навесні,

А осінню стиглі плоди медяні

Дарує нам щедро тобі і мені. (Сад)

– Йде від хати і до хати,

А з місця не зрушить. (Стежка)

– Весною веселить,

Літом холодить,

А взимку гріє. (Ліс)

– Умита вранці росою,

Раз на рік поголена косою.

Тут всі ростуть, як кажуть,

Душа в душу. (Лука)

– Над глибокою рікою

Вигнув спину він дугою.

Всі по ньому їдуть,

Всі по ньому йдуть,

А з собою не беруть. (Міст)

– Нитка кам’яна

Підперезала міста й села. (Шосе)

– Хоч не море він, не річка,

Але в ньому теж водичка.

Він біжить через лісок.

Називається… (струмок).

– Зап – п + лід – д + зна – а + иця = (залізниця).

3. Робота за підручником (с. 50-54)

Вправа “Мікрофон”

Учні відповідають на запитання рубрики “Пригадай”.

Робота в парах

Учитель пропонує учням розглянути малюнки на с. 50 та пояснити, як можна накреслити плани невеликих предметів.

– Як виглядають предмети на планах?

– Чи можна намалювати плани великих споруд, план певної місцевості?

– Прочитайте визначення слова “план”?

– Що таке план місцевості?

Робота в парах

Учитель пропонує учням розглянути плани на с. 51 та розповісти, що на них зображено.

– Які сумніви з’явилися у Їжачка Хитрячка?

– Що пояснив йому козак Подорожник?

– Розкажіть про значення й походження слова масштаб.

– Що показує масштаб?

– Навіщо на планах місцевості вказують масштаб?

– Чи на всіх планах місцевості обов’язково вказують масштаб?

– Прочитайте масштаб нас. 52.

– Яку одиницю довжини прийнято використовувати в масштабах на картах?

– Що використовують на планах місцевості для зображення об’єктів?

Робота в парах

Учитель пропонує учням розглянути, порівняти умовні знаки на с. 53 та поміркувати, які з них можна застосувати при складанні планів міст, а які – сільської місцевості?

– Яким чином на кожному плані місцевості позначають сторони горизонту?

– Люди яких професій користуються планами місцевості?

– Що цікавого ви дізналися з розповіді козака Подорожника?

– Прочитайте і запам’ятайте висновки у рубриці “Сторінками Книги корисних природничих знань”.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

Гра “Уявна подорож”

Учитель читає оповідання про подорож дітей, а учні мають на столах за допомогою умовних позначок викласти їх шлях.

– Одного чудового осіннього ранку учні нашого класу вирішили піти в похід. Свій шлях ми почали зі школи. Спочатку ми пройшли 1 км по шосе. Далі по стежці обігнули фруктовий сад і дісталися озера. Біля озера ми перепочили і вирушили далі. На шляху нам зустрічалися поодинокі дерева, струмок. І нарешті ми дійшли до залізниці, яка перетинала луки. Далі ми звернули на грунтову дорогу, якою дісталися річки. Ми перейшли через міст і потрапили у ліс. Далі стежкою дійшли до свого села і повернулися до школи. Ось така чудова подорож була у нас!

2. Гра “Так чи ні?”

– Плани місцевості завжди кресляться, не змінюючи їхніх розмірів. Так чи ні? (Ні)

– У плані місцевості об’єкти позначено особливими умовними знаками. Так чи ні? (Так)

– За планом предмета можна визначити розмір усіх його частин. Так чи ні? (Ні)

– На плані місцевості ставиться стрілка Пн. Пд. Так чи ні? (Так)

– Місцевість у плані – невелика ділянка земної поверхні. Так чи ні? (Так)

3. Робота в групах

– Прочитайте “Лист юних мандрівників”.

“Дорогі друзі! Коли ми вийшли з  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? та пройшли декілька кілометрів, то потрапили до  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? Ліворуч від села простягалися  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? На екскурсію до лісу спочатку ми йшли по  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? потім по  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? У лісі ми йшли по  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? і дійшли до  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? Повертаючись, заглянули у  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? та попрямували через  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? А, переходячи річку, побачили  ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ?

4. Робота в парах

– Складіть план місцевості.

Уявна місцевість – прямокутник зі сторонами 10 і 4 см. Посередині розташовані будівлі села. На північ від села шосейна дорога веде до залізниці, яка розміщена із заходу на схід.

На північному заході від села плодовий сад, а від нього на південь простягаються поля і городи. На південь від села веде стежка до озера, з якого витікає річка на північний захід.

Від річки на південь росте мішаний ліс.

5. Гра “П’ять речень”

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що таке план місцевості? (План місцевості – це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні.)

– Як зображують предмети на плані місцевості?

– Як визначити сторони горизонту на плані місцевості?

– Як указують напрямок Пн – Пд на плані?

– Як розрізняють Пн і Пд, якщо стрілка відсутня?

– Для чого люди складають план місцевості?

– Хто користується таким планом? (Геологи, будівельники, агрономи, туристи)

– Чи потрібно вам вміти читати план?

– Де в житті стануть у пригоді такі вміння?

– Чим малюнок відрізняється від плану? (На плані певні предмети позначають за допомогою умовних позначок.)

– Чому більшість об’єктів на плані зображено за допомогою умовних позначок?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 50-54.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ? - Плани-конспекти уроків по натурології


ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ МІСЦЕВОСТІ?