До уроку 30

ДОДАТКИ

До уроку 30

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тема. Тіла і речовини, що оточують людину

І ВАРІАНТ

I рівень

1. Яку фізичну характеристику тіла вимірюють за допомогою лінійки?

А) довжину;

Б) об’єм;

В) масу;

Г) густину.

2. Вкажіть, яка речовина є простою:

А) кисень;

Б) вода;

В) вуглекислий газ;

Г) кам’яна сіль.

3. Вкажіть, яка суміш є однорідною:

А) майонез;

Б) молоко;

В) лак;

Г) шампунь.

II рівень

1. Найдрібніша, хімічно неподільна частина речовини – це ______________________.

2.

Дифузія – це ____________________________________.

3. Стани речовини, у яких може перебувати вода: _____________________________________.

ІІІ рівень

Заповніть таблицю. Наведіть приклади тіл і речовин, що оточують людину.

Тіло

Речовина

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував спосіб очищення забрудненої кухонної солі.

ІІ ВАРІАНТ

I рівень

1. Яку фізичну характеристику тіла вимірюють за допомогою терезів?

А) довжину;

Б) об’єм;

В) масу;

Г)

густину.

2. Вкажіть, яка речовина є складною:

А) хлор;

Б) вода;

В) залізо;

Г) водень.

3. Вкажіть, яка суміш є неоднорідною:

А) повітря;

Б) чай;

В) олія;

Г) молоко.

II рівень

1. Речовина – це __________________________________________.

2. Сукупність кількох різних чистих речовин, що складають одне фізичне тіло, називається __________________________________________________.

3. Спосіб, яким можна розділити суміш води й глини, – це ___________________________________________.

ІІІ рівень

Заповніть таблицю. Наведіть приклади речовин та хімічних елементів, що оточують людину.

Тіло

Речовина

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував явище дифузії.

Тема. Світ явищ, в якому живе людина

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Вкажіть, що з переліченого є прикладом звукового явища:

А) співає птах;

Б) тане льодовик;

В) рухається автомобіль;

Г) йде дощ.

2. на якому явищі заснована дія термометра?

А) Світловому;

Б) електричному;

В) звуковому;

Г) тепловому.

3. Вкажіть, що з переліченого є штучним джерелом світла:

А) бактерії;

Б) світлячки;

В) Місяць;

Г) свічка.

II рівень

1. Механічний рух – це __________________________________________.

2. Наведіть приклад, який би демонстрував хімічне явище: _____________________________________________.

3. Явища, під час яких змінюється агрегатний стан води, – ______________________________________________.

III рівень

Заповніть таблицю. наведіть приклади явищ і речовин, що оточують людину.

Явище (електричне, звукове, магнітне)

Речовина

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував вплив світла на рослину.

ІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Вкажіть, що з переліченого є прикладом теплового явища:

А) співає птах;

Б) тане льодовик;

В) рухається автомобіль;

Г) йде дощ.

2. На якому явищі заснована дія компаса?

А) cвітловому;

Б) електричному;

В) магнітному;

Г) тепловому.

3. Вкажіть, що з переліченого є природним джерелом світла:

А) ліхтар;

Б) зірки;

В) дзеркало;

Г) свічка.

ІІ рівень

1. Звук – це ____________________________________________________.

2. Наведіть приклад, який ілюструє світлове явище: _____________________________________________.

3. Плавлення льоду та утворення снігу – це явище _______________________________________________.

ІІІ рівень

Заповніть таблицю. Наведіть приклади явищ природи, що оточують людину:

Хімічні

Фізичні

1

1

2

2

3

3

IV рівень

Запропонуйте дослід, який би демонстрував вплив звуку на рослину.

Тема. Небесні тіла

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Вкажіть планету, яка розташована найближче до Сонця:

А) Земля;

Б) Венера;

В) Марс;

Г) Меркурій.

2. Вкажіть найбільшу планету Сонячної системи:

А) Юпітер;

Б) Марс;

В) Сатурн;

Г) Земля.

3. наслідком обертання Землі навколо Сонця є зміна дня і ночі.

А) Так;

Б) ні.

II рівень

1. Перший космонавт Землі – це _________________________________________.

2. Повний оберт навколо своєї осі Земля робить за ___________________________________________.

3. Галактику, до якої належить Сонячна система, називають _____________________________________________.

III рівень

Намалюйте схему й підпишіть елементи будови Сонячної системи.

IV рівень

Поясніть причини сонячних та місячних затемнень.

ІІ ВАРІАНТ

I рівень

1. Вкажіть, яка з перелічених планет розташована далі від Сонця:

А) Марс;

Б) Меркурій;

В) Земля;

Г) Юпітер.

2. Вкажіть найменшу планету Сонячної системи:

А) Венера;

Б) Марс;

В) Меркурій;

Г) Земля.

3. Наслідком обертання Землі навколо Сонця є зміна пір року.

А) так;

Б) ні.

II рівень

1. Перший космонавт незалежної України – це ________________________.

2. Повний оберт навколо Сонця Земля робить за _______________________ днів.

3. Природний супутник Землі – це _____________________________________.

III рівень

Намалюйте й підпишіть елементи схеми сонячного затемнення.

IV рівень

Поясніть значення Сонця для життя на Землі.

Тема. Умови життя на планеті Земля

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Повітряна оболонка Землі називається:

А) гідросфера;

Б) атмосфера;

В) літосфера;

Г) біосфера.

2. Найбільшою річкою України є:

А) Сіверський Донець;

Б) Дніпро;

В) Південний Буг;

Г) Дністер.

3. Вкажіть прилад, за допомогою якого вимірюють атмосферний тиск:

А) термометр;

Б) нівелір;

В) флюгер;

Г) барометр.

II рівень

1. Сукупність нерівностей земної поверхні називається ________________________________.

2. У щоденнику спостережень росу зображують позначкою: ______________________________.

3. Корисні копалини – це ______________________________________.

III рівень

Намалюйте схему й підпишіть елементи кругообігу води в природі.

IV рівень

Охарактеризуйте на прикладах залежність людини від умов існування.

ІІ ВАРІАНТ

I рівень

1. Вкажіть, що з переліченого є корисною копалиною:

А) повітря;

Б) нафта;

В) вода;

Г) грунт.

2. Вкажіть прилад, за допомогою якого можна виміряти висоту пагорба:

А) рулетка;

Б) нівелір;

В) флюгер;

Г) барометр.

3. Атмосферне повітря не має ваги.

А) Так;

Б) ні.

II рівень

1. Рельєф – це ______________________________________________.

2. У щоденнику спостережень туман зображують позначкою: _____________________________._________________

3. Причиною утворення вітру є ___________________________________.

ІІІ рівень

Користуючись картою атласа, розподіліть форми рельєфу України за колонками таблиці.

Височини

Низовини

Волинська, Причорноморська, Приазовська, Поліська, Донецька, Подільська.

IV рівень

Поясніть взаємозв’язок людини із середовищем життя.
До уроку 30 - Плани-конспекти уроків по натурології


До уроку 30