ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ

№ 1. Каталізаторами називають речовини, які прискорюють хімічні реакції інших речовин, але при цьому самі не витрачаються і не входять до складу утворених продуктів реакції. Тому їхні формули не пишуть ні в лівій, ні в правій частині рівнянь хімічних реакцій. Кисень добувають з розчину гідроген пероксиду Н2O2. Для прискорення реакції додають невелику кількість манган (IV) оксиду МnO2 – твердої, нерозчинної у воді речовини чорного кольору. Під час реакції манган (IV) оксид не витрачається, але його наявність значно прискорює хімічну реакцію.

2. Реакції, внаслідок яких з однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин, називають реакціями розкладу.

Приклади:

2КСlO3 = 2КСl + 3O2

2Н2O2 = 2Н2O + 2O2

2HgO = 2Hg + O2

3. Наявність кисню можна довести за допомогою тліючої скіпки. За наявності кисню вона яскраво спалахує, тому що кисень підтримує горіння.

4. Перевіряють на герметичність так: пробірку тримають у долонях. Якщо прилад зібрано герметично, досить швидко у воді з’являться бульбашки газу. Це повітря, яке від нагрівання теплом долоні розширилося і надійшло у воду через газовідвідну трубку.

5. Існує два способи збирання газоподібних речовин: витісненням води та витісненням повітря. Витісненням води збирають лише ті гази, які в ній погано розчиняються. Якщо газоподібна речовина добре розчиняється у воді, то не витісняє її з посудини.

Кисень погано розчинний у воді. Тому для його збирання можна скористатися цим способом.

Другим способом збирання газів – витісненням повітря – можна збирати всі газоподібні речовини. Слід визначитись з тим, як розташовувати посудину-приймач – донизу чи догори дном.

6. Відповідь: В.

7.

 ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ

Згідно закону збереження маси речовин маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися після реакції.

M(2Ag2O) = 43,2 + 3,2 = 46,4 г.

№ 8.

 ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ

Спільного в наведених реакціях те, що вони відносяться до реакцій розкладу.

№ 9.

Відповідь: Б.

№ 10.

 ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ - ГДЗ з Хімії


ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ