ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 58

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 58

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 195, с. 100)

– Прочитайте записані речення.

– Які букви ви вставили замість крапок?

– Поясніть написання закінчень прикметників.

– У якому відмінку прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми? (У місцевому відмінку)

– Наведіть приклади з вправи. (На величезному – на величезнім; на гордому – на гордім)

2. Каліграфічна хвилинка

Загадка

– Щоб скріпилось за один момент,

Будівельник додав у розчин…

Цц

Цц це ем нт цемент

Цемент – порошок сірого кольору, який використовують у будівництві.

– До слова цемент доберіть спільнокореневі слова. (Цементний, цементувати, зацементувати)

– Запишіть речення.

Муляр для кладки використав цемент.

– Підкресліть головні і другорядні члени речення.

3. Робота в парах

– Прочитайте запитання.

– Напишіть відповіді, використовуючи словосполучення, подані у дужках.

– Визначте відмінок прикметників.

Звідки до нас прийшли діти? (Сусіднє село)

Коли поверталися з роботи косарі? (Пізній вечір)

Після чого настав ранок? (Коротка літня ніч)

Де відпочивала сім’я влітку? (Синє море)

До чого прислухався син? (Дружня порада)
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 58 - Плани-конспекти уроків по українській мові


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 58