ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 60

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 60

1. Перевірка домашнього завдання (вправа203, с. 103-104)

2. Робота над прислів’ями

– Прочитайте, поясніть зміст, спишіть. Прикметники родового відмінка підкресліть однією лінією, місцевого відмінка – двома. Поясніть спільне і відмінне в цих відмінках прикметників.

Від кривих дерев і тінь крива. І в чужих краях люди хліб їдять. У добрих звичаїв добре життя. І від солодких елів буває гірко. Світ не без добрих людей.

3. Каліграфічна хвилинка

Оо ой йо ом ор ов он

Осінні обруч ось

Два зелені

огірочки

Походжали по садочку.

– Розберіть слово походжали за будовою.

– Склади речення зі словом осінні.

4. Словникова робота

Гра “Змійка”

Кожний член групи (класу) по черзі виходить до дошки, записує по одному словниковому слову і підкреслює орфограму в ньому. Записи можна робити не тільки на дошці, але й на аркуші паперу. Тоді учень, який записав слово, передає папір однокласникові.

5. Фронтальне опитування

– Що називається прикметником?

– Для чого потрібні прикметники у мовленні?

– Як змінюються прикметники?

– З якою частиною мови пов’язані у реченні?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 60