Додатковий прибуток

Додатковий прибуток – прибуток, отриманий підприємством понад середньогалузевий рівень за рахунок зниження індивідуальних витрат виробництва. Джерелом Д. п. є більш висока ефективність використання виробничих факторів. Основним шляхом створення Д. п. є техніко – технологічні та організаційно-економічні інновації. Нововведення, створення нових товарів і послуг, активізація людського фактора дають можливість фірмі здобути конкурентні переваги, зміцнити її позиції на ринку. Д. п. створює для фірми нові можливості інвестування, зростання доходів. Д. п. є результатом творчої діяльності працівників. Д. п. виникає також в результаті завоювання і використання фірмами і об’єднаннями монопольного становища/монопольний прибуток/.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Додатковий прибуток - Економічний словник


Додатковий прибуток