Додатні і від’ємні числа. Число 0

Урок № 6 2

Тема. Додатні і від’ємні числа. Число 0

Мета: сформувати уявлення учнів про зміст понять “додатні числа”, “від’ємні числа”, а також виробити вміння відрізняти ці види чисел і виконувати прості вправи, що передбачають таку класифікацію.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Обчисліть:

А)

 Додатні і відємні числа. Число 0

Б)

 Додатні і відємні числа. Число 0

В)

 Додатні і відємні числа. Число 0

src="/image/2/image1801_4.jpg" class=""/>

2. На рисунку зображено координатний промінь ОК. Знайдіть координати точок А, В, С, D, Е.

 Додатні і відємні числа. Число 0

3. На рисунку зображено шкалу термометра, що вимірює температуру повітря. Яку температуру він показує за раз? Буде показувати, якщо стовпчик термометра підніметься на 3; на 7 поділок? Буде показувати, якщо стовпчик термометра спуститься на 2; на 5 поділок?

 Додатні і відємні числа. Число 0

II. Формування знань

@ Формуючи уявлення учнів про додатні і від’ємні числа (як і в багатьох інших випадках) важливо спиратися на набутий шестикласниками життєвий

досвід. Тому найкращим буде в роботі з новим матеріалом спиратися на найпоширеніший об’єкт, що пов’язаний з додатними і від’ємними числами – термометр і знання учнів про вимірювання температури повітря.

Звертаємо увагу на те, що спочатку краще наголосити, що число 0 на термометрі – це значення температури, при якій вода починає перетворюватися на кригу, і це число – межа між числами, що позначають більш теплу температуру (додатними), і числами, що позначають більш низьку температуру (від’ємними).

Тому всі числа умовно ділимо на: а) додатні; б) від’ємні; в) недодатне і невід’ємне, тобто 0.

Запис і читання додатних і від’ємних чисел зазвичай не викликає труднощів у учнів.

Більш складним, але дуже важливим для подальшого вивчення математики, є поняття “невід’ємне число”, “недодатне чиcло”.

III. Закріплення знань. Засвоєння вмінь

Усні вправи

1. Які з чисел: 4; -8; -11; 53;  Додатні і відємні числа. Число 0;  Додатні і відємні числа. Число 0; 0,4; -2,8; +4; + Додатні і відємні числа. Число 0 додатні? від’ємні? Які з них рівні між собою?

2. Провідміняйте “додатне число”, “від’ємне число”, “мінус двісті”, “мінус три сьомих”.

3. Назвіть за схемою розміщення точок на місцевості порівняно з рівнем океану (див. рис).

 Додатні і відємні числа. Число 0

4. Чи правильно, що 0 невід’ємне число? Чи є число 0 недодатним?

Письмові вправи

Задача 1. Намалюйте схематично термометр, який показує -7 °С. Скільки градусів він показуватиме, якщо температура підвищиться на 4 °С? зміниться на 4 °С?

Задача 2. На географічних картах біля гори Говерла і берега Каспійського моря написано числа 2001 і -28. Що вони означають?

Задача 3. Гроші, які вносять до банку, касир записує зі знаком “+”, а які бере з банку – зі знаком “-“. Як змінилась сума грошей у касі після того, як касир обслужив 5 вкладників? (Див. таблицю)

Вкладник

Грошова операція

1

+300

2

-250

3

-200

4

+700

5

-400

Задача 4. У школу за рік поступило а учнів, а вибуло b учнів. На скільки змінилась кількість учнів школи за рік? Поясніть зміст відповіді, якщо:

А) а = 40; b = 23; б) а = 37; b = 45; в) а = 53; b = 53.

Задача 5. Чи може виражатися від’ємним числом:

А) кількість людей, що мешкає в будинку;

Б) довжина кімнати;

В) кількість грошей;

Г) маса якого-небудь предмета?

Задача 6 (на повторення). Обчисліть значення виразу:

А)  Додатні і відємні числа. Число 0;

Б)  Додатні і відємні числа. Число 0.

IV. Підсумки уроку

Які слова пропущені?

+3

+7,5

 Додатні і відємні числа. Число 0

0,5

– додатні;

-3

-7,5

 Додатні і відємні числа. Число 0

-0,5

– ?

0

3

+7,5

– ?

-3

0

-7,5

– ?

V. Домашнє завдання

Задача 1. Прочитайте числа: 4,2; -7; -8 Додатні і відємні числа. Число 0; 1830; 0; -3,65; 6 Додатні і відємні числа. Число 0. Які з них є: а) від’ємними; б) додатними; в) невід’ємними; г) недодатними?

Задача 2. Іра зайшла в ліфт дванадцятиповерхового будинку на сьомому поверсі. Проїхала 4 поверхи і вийшла. На якому поверсі вийшла Іра?

Задача 3. Якщо мале підприємство має на рахунку 5 000 грн, то будемо говорити, що воно має + 5 000 грн. Якщо ж підприємство заборгувало банку 5 000 грн, то будемо говорити, що воно має – 5 000 грн. Скільки грошей має мале підприємство, якщо воно:

А) має на рахунку 700 грн; 1 500 грн;

Б) заборгувало банку 750 грн; 3 000 грн?

Задача (на повторення). Екскурсантів можна посадити в човни або по 4 особи, або по 6 осіб. У кожному разі вільних місць не залишиться. Скільки було екскурсантів, якщо їх більше за 40, але менше від 50?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Додатні і від’ємні числа. Число 0 - Плани-конспекти уроків по математиці


Додатні і від’ємні числа. Число 0