Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

374. Прочитай про дію додавання та її закони. Будь-які два натуральних числа можна додати. Числа, які додають, називають доданками, а результат додавання – сумою. Наприклад: 7 + 5 = 12. Тут 7 і 5 – доданки, а 12 – сума. Знак додавання + (плюс). Дію додавання можна визначити за допомогою послідовності натуральних чисел.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Позначимо в цьому ряді число 7. Відлічимо від нього вправо п’ять чисел. Дістанемо число 12, яке називають сумою

чисел 7 і 5.

Переставний закон додавання. Позначимо в натуральному ряді спочатку число 5, а потім відлічимо від нього вправо сім чисел.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Дістанемо знову число 12. Отже, 7 + 5 = 5 + 7.

Так само для будь-яких натуральних чисел а і b виконується рівність а + b = b + а, яка виражає переставний закон додавання.

Від перестановки доданків сума не змінюється.

Сполучний закон додавання. Додамо три числа 4, 3 і 6. Спочатку до суми чисел 4 і 3, яка дорівнює 7, додамо число 6. Для цього від суми чисел 4 і 3, тобто від числа 7, відлічимо вправо 6 чисел. Дістанемо число 13.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

(4

+ 3) + 6 = 13

Від числа 4 відлічимо вправо дев’ять чисел. Одержимо 4 + (3 + 6) = 13.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

В обох випадках дістали одну й ту саму суму.

(4 + 3) + 6 = 4 + (3 + 6)

Так само для будь-яких натуральних чисел а, b і с виконується рівність (а + b) + с = а + (b + с), що виражає сполучний закон додавання.

Якщо до суми двох чисел потрібно додати третє число, можна до першого додати суму другого і третього.

З переставного та сполучного законів дістаємо ще одну властивість дії додавання.

У сумі кількох доданків можна переставляти доданки і брати їх у дужки будь-яким чином.

Наприклад:

1 + 2 + 3 + 4 = (1 + 4) + (2 + 3)

34 + 249 + 26 = (34 + 26) + 249 = 60 + 249 = 309

375. (Усно.)

237 + 190 + 10 75 + 160 + 40 +125

280 + 467 + 20 289 + 60 + 11 + 13

376. Які з поданих задач розв’язуються дією додавання? Запиши розв’язання цих задач.

1) Від смужки відрізали 8 дм, а потім – ще 5 дм. Скільки всього сантиметрів смужки відрізали?

2) У конверті були листівки. Дівчинка взяла з конверта 8 листівок. У конверті залишилося 4 листівки. Скільки листівок було у конверті спочатку?

3) Перше число а, воно на b менше від другого. Знайди друге число. Склади вираз.

377.

8 + 5 54 + 31 340 + 120 157 + 284 + 343

7 + 6 28 + 17 584 + 175 354 + 168 + 242

378. 356 + 49 + 188 107 + 285 + 74 + 399

379. З двох міст одночасно назустріч один одному вийшли два поїзди. Перший поїзд пройшов до зустрічі 245 км, а другий – на а км більше. Яка відстань між цими містами? Склади вираз для розв’язування задачі та знайди його значення, якщо а = 78.

Розгадай математичний ребус:

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

380°. З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст. За деякий час велосипедист подолав 42 км, а мотоцикліст за той самий час – на 89 км більше. Знайди відстань між ними в ту мить.

381°.

34 + 25 57 + 28 340 + 200 458 + 249

34 + 20 57 + 1 340 + 20 307 + 127

382. Поясни, як з рівності на додавання склали рівності на віднімання.

8 + 5 = 13 13 – 5 = 8 13 – 8 = 5

383. Прочитай пояснення про дію віднімання.

Відніманням називають дію, за допомогою якої за сумою двох доданків та одним з них знаходять другий доданок. Число, від якого віднімають, називають зменшуваним, число, яке віднімають, – від’ємником, а результат – різницею. Наприклад: 13 – 5 = 8. Тут 13 – зменшуване, 5 – від’ємник, 8 – різниця. Знаходження різниці 13 – 5 можна показати за допомогою натурального ряду.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Позначимо в натуральному ряді число 13. Відлічимо від нього вліво п’ять чисел. Дістанемо число 8.

13 – 5 = 8

Для з’ясування прийомів віднімання важливе значення має правило віднімання суми від числа.

Щоб від числа відняти суму двох інших чисел, достатньо послідовно відняти кожний доданок окремо.

28 – (8 + 9) = (28 – 8) – 9 = 20 – 9 = 11

Так само число можна віднімати частинами.

37 – 9 = 37 – (7 + 2) = (37 – 7) – 2 = 30 – 2 = 28.

384. Які з поданих задач розв’язуються дією віднімання? Запиши розв’язання цих задач.

1) Середньодобовий приріст маси бичка 800 г, а телички – на 70 г менший. Який середньодобовий приріст маси телички?

2) На двох дослідних ділянках посіяли жито й пшеницю. Жита зібрали 22 кг, а пшениці – 36 кг. На скільки кілограмів більше зібрали пшениці, ніж жита?

3) Невідоме число зменшили на 15 і дістали 20. Знайди невідоме число.

4) Сума двох чисел дорівнює 40. Перше з них 8. Знайди друге число.

5) У бензобаку автомобіля було а л бензину. Це на b л більше, ніж залишилося після поїздки. Скільки літрів бензину залишилося в бензобаку? Склади вираз для розв’язування задачі та знайди його значення, якщо а = 80,b = 65.

6) Учень задумав число. Якщо відняти його від 80, то буде 20. Яке число задумав учень?

385.

8 – 7 75 – 23 680 – 350 573 – 268

14 – 8 61 – 25 487 – 259 840 – 352

386. 857 – 509 834 – (400 – 218) 834 – 400 – 218

387. Із 950 кг пшениці намололи 818 кг борошна, а решту становили висівки. На скільки кілограмів більше дістали борошна, ніж висівок?

* Перевір розв’язання, склавши обернену задачу.

388°. Запиши різницю таких чисел: зменшуване k, а від’ємник виражений часткою чисел b і 10. Знайди значення різниці, якщо k = 200, b = 180.

389°.

380 – 200 475 – 258 356 – (104 – 87)

380 – 20 854 – 126 356 – 104 – 87

390. Учневі потрібно було знайти суму й різницю чисел 483 і 255.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Перевір, чи правильно учень виконав завдання. Поясни, як треба записувати числа при письмовому додаванні чи відніманні.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконують так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел.

391. 1) Виконай дії з поясненням.

45 374 + 8406 5478 – 2349 82 346 – 5478

2) Знайди значення виразів а + b і b – а, якщо:

а) а = 3575 і b = 75 431; б) а = 4306 і b = 54 068.

3) х + 34 013 = 764 354 х – 20 244 = 45 645

392. В овочесховищі зберігалася картопля. Коли звідти вивезли 7250 кг картоплі, залишилося на 3240 кг менше, ніж вивезли. Скільки кілограмів картоплі зберігалося в овочесховищі?

393. З 22 кг бавовняного насіння одержали 5 кг олії. Скільки кілограмів насіння потрібно, щоб одержати 75 кг такої олії?

394*. У хлопчика є 10 білих українських монет. Доведи, що серед них є принаймні 4 однакові монети.

395°.

76 032 + 13 452 89 482 – 76 032

28 340 + 2451 28 340 + 32 451

913 452 – 13 452 5459 – 825

396°. Робітники відремонтували 3650 м шосе, і їм залишилося відремонтувати ще на 1270 м більше. Скільки всього метрів шосе потрібно було відремонтувати?

397. 1) Якщо а – b = с, то b + с = а. Як віднімання перевірити дією додавання?

2) Перевір, чи правильно виконано віднімання: 847 294 – 235 451 = 611 843.

3) Якщо а + b = с, то с – а = b. Як додавання перевірити дією віднімання?

4) Перевір, чи правильно виконано додавання:

29 035 + 43 462 = 72 497.

398.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

399. На 3 машини навантажили 10 480 кг піску. На першу і другу машини разом навантажили 8350 кг, а на другу і третю – 6180 кг.

Розглянь вирази 10 480 – 8350 і 10 480 – 6180, складені за умовою задачі. Про що дізнаємося, знайшовши їх значення? Виконай обчислення.

400. У трьох цистернах було 10 720 л пального. У першій і третій цистернах разом було 7870 л, у другій і третій – 6020 л. Скільки літрів пального було в третій цистерні?

401. На двох баржах було 18 600 кавунів. Коли з першої баржі вивантажили 2600 кавунів, на обох баржах кавунів стало порівну. Скільки кавунів було на кожній баржі спочатку?

402*. Онук запитав дідуся, скільки тому років. Дідусь відповів: “Якщо проживу ще половину того, що прожив, та ще 1 рік, то мені буде 100 років”. Скільки років дідусеві?

403°. 1) Знайди суму чисел: двісті тисяч чотириста сорок сім і десять тисяч двісті вісім.

2) Зменшуване 90 666, від’ємник 70 238. Знайди різницю.

3) Зменш 87 840 на 9535.

4) Обчисли і перевір: 28 540 – 6807, 13 575 + 95 880.

404°. За даними таблиці знайди, скільки тканини використали для пошиття однієї наволочки.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

405. Заповни таблицю.

А

B

А + b

А – b

А : 10

B ∙ 10

А + 7000

163 250

8075

406. 1) Поясни обчислення.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

2) Виконай дії письмово.

1998 + 8 2000 – 2 10 008 – 125 100 000 – 37

407. Виконай дії і зроби перевірку.

307 857 + 84 408 67 082 – 9556

408. За 3 місяці завод випустив 4603 автомобілі. Скільки автомобілів випустив завод окремо за кожний місяць, якщо за перший і другий місяці він випустив 2978 автомобілів, а за перший і третій місяці – 3093?

409*. Дріт завдовжки 250 м розрізали на 3 частини. Дві з них рівні між собою, а третя частина на 10 м довша від кожної з перших двох. Яка довжина більшої частини дроту?

410°. Маса автомобілів “Таврія”, “Ланос” і “Нива” разом 4120 кг. Яка маса кожного окремо, якщо маса “Таврії” і “Ланоса” 2020 кг, а маса “Ланоса” і “Ниви” 3460 кг?

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

411°.

56 + 185 + 357 121 393 – 65 850

375 + 109 – 251 69 760 – 23 580

68 000 : 100 720 – 20 ∙ 7

412. (Усно.) 1) Зменш на 4 тис. кожне число: 55 778; 9000; 60 000; 4375.

2) 1 ∙ 12 – 7 250 ∙ 100 + 1 60 000 : 100 – 10

413. Обчисли з коментуванням.

25 + 43 + 35 + 37 + 20 180 + 230 + 20 + 70

414. 30 001 – 7 40 004 – 38 700 020 – 30 003

415. Перевір, чи правильно виконано додавання.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

416. Обчисли суми, записуючи доданки стовпчиком.

57 453 + 8480 + 876 3405 + 34005 + 25 788

417. Довжина Південного Бугу 806 км. Дністер на 556 км довший за Південний Буг. Дніпро на 839 км довший за Дністер. Знайди довжину Дніпра.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Південний Буг Дністер Дніпро

418. Периметр трикутника 12 см 6 мм. Довжина однієї сторони 4 см 8 мм, другої – 3 см 9 мм. Знайди довжину третьої сторони.

419. Віднови нерівності.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

240 – 80 < 300 – 80 350 – 70 … 350 – 40

240 + 80 … 300 + 80 350 + 70 … 350 + 40

420°. У першому овочесховищі було 3850 ц капусти, а в другому – 4090 ц. У перше овочесховище привезли ще 358 ц капусти, а в друге – 245 ц. У якому овочесховищі стало більше капусти й на скільки центнерів?

421. (Усно.)

35 – 7 – 8 40 – 8 ∙ 2 58 – 8 + 16

42 + 8 – 14 40 : 8 ∙ 2 56 : 8 +17

422. Запиши в метрах: 5 км 600 м; 2 км 80 м; 1000 см; у сантиметрах: 4 м; 8 м 20 см; 10 м 5 см; 300 мм.

423. Обчисли.

50 778 – 21 930 – 19 855 5888 – 3409 + 1758

54 127 +(25 705 – 9777) 17 788 – (9473 – 6207)

424. Розглянь розв’язання задачі з буквеними даними.

Задача. Крісло коштує b грн, а стілець – у 3 рази дешевший. Скільки коштують крісло й стілець разом?

Розв’язання:

B – вартість крісла;

B : 3 – вартість стільця;

B + b : 3 – вартість крісла й стільця разом.

425. Перше число с, а друге – у 4 рази більше. Знайди суму цих чисел. Склади вираз та обчисли його, якщо с = 224.

426. Склади й розв’яжи задачу.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

427. Знайди масу кожного птаха.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

428. Із чисел 1, 5, 20, 30 випиши ті значення змінної, для яких істинні нерівності.

60 : k > 4 50 – k < 25 17 + k > 40

429°. З двох клубків вовни сплели 3 шапочки. Скільки таких шапочок можна сплести з 10 клубків?

430°. 72 420 – (11 725 – 9428) 7807 – (3655 + 977)

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ

431. (Усно.)

1т – 250 кг 10 т – 2 ц

1 м – 37 см 10 дм – 4 см

2 кг – 300 г 2 м – 30 см

432. 1) Перевір, чи правильно виконано віднімання, і поясни, чим різняться подані записи.

53 м 08 см – 9 м 73 см = 43 м 35 см

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

2) Знайди різницю і суму: 7 км 080 м і 5 км 185 м.

433. За 10 с дівчинка налічила в себе 12 ударів пульсу. Скільки ударів налічить дівчинка за хвилину?

434. 1) Перевір, чи правильно виконано додавання.

27 т 459 кг + 9 т 780 кг = 37 т 239 кг

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

2) Знайди суму і різницю: 19 кг 450 г і 7 кг 080 г.

435. Маса гуски 5 кг 720 г, курки – на 3 кг 345 г менша, ніж гуски, а індика – на 4 кг 390 г більша, ніж маса гуски й курки разом. Яка маса курки, гуски та індика разом?

436. Маса 50 однакових пакетів борошна 1 ц 50 кг. Яка маса 100 таких пакетів?

437°. Придбали 180 л бензину. Для заправлення автомобіля використали третю частину бензину, а трьох мотоциклів – по 9 л бензину. Скільки літрів бензину залишилося?

438°.

10 ц 9 кг – 5 ц 68 кг 25 073 – (785 + 7453)

5 кг 708 г + 4 кг 840 г 49 507 – (4305 – 947)

439. Прочитай тільки числа, що закінчуються нулем: 15; 40; 99; 100; 151; 250; 1000; 1009; 1200.

Як називають числа, що закінчуються нулем або кількома нулями? 40, 100, 250, 1000, 1200 – круглі числа.

440. Кожне число можна записати у вигляді суми або різниці круглого й одноцифрового чисел. Наприклад:

37 = 30 + 7 37 = 40 – 3

152 = 150 + 2 152 = 160 – 8

Запиши кожне із чисел 76 і 379 у вигляді суми й різниці круглого та одноцифрового чисел.

441. Розв’яжи задачу складанням виразу.

З міста в село вийшов турист, а із села назустріч йому виїхав велосипедист. До зустрічі турист пройшов с км, а велосипедист проїхав у 3 рази більшу відстань. Яка відстань між містом і селом?

442. 340 055 – 43 380 424 888 – 285 099

443. Знайди периметр кожної ділянки за планом.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

444. Першого дня фабрика виробила 13 730 м тканини, другого дня – стільки ж, скільки першого, а третього – на 11 800 м менше, ніж першого і другого разом. Скільки всього метрів тканини фабрика виробила за 3 дні?

445. Склада і розв’яжи задачі за короткими записами.

1)

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

2)

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

446°. Зі складу вивезли вугілля на 15 вантажівках, по 3 т на кожній. На складі залишилося 60 т вугілля. Про що дізнаємося, обчисливши вирази?

3 ∙ 15 60 : 3 3 ∙ 15 + 60 60 – 3 ∙ 15 15 + 60 : 3

447°.

185 407 + 20 470 + 338 7 922 т 75 кг – 990 кг

25 754 – (9457 – 7090) (2 ц – 50 кг) : 2

448. Відстань від міста А до міста В поїзд подолав за 5 год 48 хв, а від міста В до міста С – за 3 год 34 хв. Скільки часу поїзд був у дорозі? Поясни обчислення.

Розв’язання:

5 год 48 хв + 3 год 34 хв = 9 год 22 хв

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

449. Перевір обчислення.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

450. Обчисли.

15 год 16 хв + 9 год 49 хв 10 хв 30 с + 25 хв 45 с

5 діб 6 год – 2 доби 18 год 7 год 34 хв – 2 год 40 хв

451. У стійловий період одній корові згодовували за день 37 кг силосу. Стійловий період тривав з 25 жовтня по 10 травня. Скільки кілограмів силосу згодували 96 коровам за третину стійлового періоду?

452. Перша зерноочисна машина за 6 хв очищає 90 кг зерна, а друга за 4 хв – 80 кг зерна. За який час обидві машини разом очистять 7 т зерна?

453°. Дві бригади зібрали 24 корзини моркви, усього 288 кг. Перша бригада зібрала 156 кг моркви, а друга – решту. Скільки корзин моркви зібрала кожна бригада?

454°. Обчисли.

21 год 17 хв – 12 год 45 хв 7 хв 12 с – 5 хв 16 с

9 год 16 хв + 8 год 57 хв 11 р. 4 міс. – 6 р. 6 міс.

455. (Усно).

2 год – 35 хв 3 доби – 6 год 3 год 20 хв – 50 хв

4 хв – 26 с 5 діб 4 год – 8 год 10 год – 7 хв

456. Знайди різниці та перевір дією додавання.

14 год 35 хв – 8 год 57 хв

16 діб 10 год – 6 діб 15 год

457. Магазин розпочинає роботу о 8 год ранку, а зачиняється о 9 год вечора. Скільки годин працює магазин, якщо обідня перерва триває 1 год? (Розв’яжи задачу за допомогою годинникового циферблата.)

458. Розглянь розв’язання задач на визначення тривалості події, її закінчення та початку.

Задача 1. Перерва розпочалась о 10 год 10 хв і закінчилась о 10 год 30 хв. Скільки часу вона тривала?

10 год 30 хв – 10 год 10 хв = 20 хв

Задача 2. Перерва розпочалась о 9 год 15 хв і тривала 10 хв. Коли вона закінчилася?

9 год 15 хв + 10 хв = 9 год 25 хв

Задача 3. Перерва тривала 30 хв і закінчилась о 10 год 35 хв. Коли вона розпочалася?

10 год 35 хв – 30 хв = 10 год 5 хв

459. Сонце зійшло о 7 год 55 хв ранку, а зайшло о 4 год 16 хв вечора. Визнач тривалість дня.

460*. З трьох учнів на ім’я Тимко, Андрійко і Сергій – ко двоє – відмінники. Визнач, хто відмінник, якщо в парі Тимко й Андрійко – один відмінник, один – ні, а в парі Андрійко і Сергійко – теж один відмінник, один – ні.

461°. 1) Сонце зійшло о 6 год 35 хв. Тривалість дня становила 11 год 10 хв. Визнач час заходу Сонця.

2) Тривалість дня – 16 год 17 хв. Сонце зайшло о 9 год 5 хв вечора. Визнач час сходу Сонця.

462°.

160 034 : 46 600 280 – 158 430 349 ∙ 86

30 014 ∙20 88 370 + 71 684 441 850 : 5

463. Обчисли вирази, у яких другою є дія ділення.

480 : 6 – 16 240 – 80 : 4 + 100

60 ∙ 4 : 30 + 100 60 + 100 : 4 ∙ З

(500 + 300) : 2 – 250 560 : 8 – 10 ∙ 4

464. Розглянь розв’язання задачі на визначення часу. Задача. Учні виїхали на екскурсію 7 вересня о 10 год ранку, а повернулися 15 вересня о 8 год вечора. Скільки часу тривала екскурсія?

Розв’язання:

1) Екскурсія розпочалася, коли минуло 6 діб 10 год від початку вересня.

Екскурсія закінчилася, коли минуло 14 діб 20 год від початку вересня.

14 діб 20 год – 6 діб 10 год = 8 діб 10 год

465. Гетьман українського реєстрового козацтва Петро Сагайдачний помер 20 квітня 1622 р. Скільки минуло часу з дня його смерті до сьогоднішнього дня?

466. З пункту А поїзд вийшов 22 травня о 6 год вечора і у пункт Б прибув 25 травня о 9 год ранку. Скільки часу поїзд був у дорозі?

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Гетьман Петро Сагайдачний

467. Теплохід ішов від Миколаєва до Одеси. Коли він пробув у дорозі 2 год 45 хв, йому залишилося йти на 13 год 10 хв більше, ніж він ішов. За який час теплохід має пройти шлях від Миколаєва до Одеси?

468. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. Скільки років, місяців і днів минуло з того часу?

469. Розв’яжи рівняння з перевіркою.

1083 – х = 137 х – 2604 = 1074 2370 + х = 1230

470*. Накресли на прямій відрізки АВ = 2 см 3 мм, ВС = 3 см та С К = 5 см 4 мм. Знайди довжину АК. (Розглянь різні випадки.)

471°.

560 : 70 + 2730 (7 ц 50 кг – 70 кг) : 5 кг

3920 – 390 ∙ 5 3 т 4 ц – 540 кг

472°. Екскурсія містом триває 3 год 20 хв. Початок екскурсії о 8 год 10 хв, о 12 год, о 16 год. На які екскурсії може піти турист, якщо йому треба встигнути на поїзд, який від’їжджає о 18 год?

473. Щоб додати або відняти числа, іноді доцільно користуватися способом округлення. Розглянь записи й поясни, як застосовується спосіб округлення.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

474. Обчисли, застосовуючи спосіб округлення.

38 + 18 47 + 99 360 – 37 92 – 46 485 + 198

475. Із чисел 1, 3, 5, 8, 10 вибери ті значення букви для яких істинна кожна нерівність.

30 ∙ х > 100 240 : х < 120 20 – х > 12

476. У спортивному таборі було 217 дітей. На змагання з футболу виїхало кілька команд, по 11 гравців у кожній. У таборі залишилося 173 дитини. Скільки футбольних команд виїхало на змагання?

477. Господарство планувало здати 3250 кг масла. Але воно здало 3800 кг, а потім – ще  Додавання і віднімання багатоцифрових чисел цієї кількості.

На скільки більше кілограмів масла господарство здало, ніж планувало?

478. Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см. Радіус кола із центром у точці А дорівнює 1 см 2 мм, а із центром у точці В – 9 мм. Знайди відстані КМ і CD. (Результати обчислень перевір вимірюванням.)

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

479. Тарас купив 10 зошитів, а Юрко – 8. До них приєднався Олесь, і вони поділили всі зошити порівну. Олесь повернув їм за зошити 36 грн. Скільки грошей із цієї суми одержить Тарас і скільки – Юрко?

480°. Обчисли, записуючи лише вираз і його значення.

64 + 19 235 + 98 117 + 37 218 – 29

620 + 178 140 – 87 2400 – 388 167 + 395

481°. У академії, коледжі й ліцеї навчається всього 8658 студентів. Скільки студентів навчається окремо в академії, коледжі й ліцеї, якщо в академії і коледжі навчається 5087 студентів, а в коледжі й ліцеї – 4756?

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

482. Співвідношення між величинами можна наочно зобразити стовпчиками або відрізками.

Нехай маємо дані про максимальну довжину деяких морських тварин: китова акула – 15 м; біла акула – 11 м; тигрова акула – 5 м 5 дм; акула-молот – 4 м 5 дм.

Накреслимо прямий кут і позначимо на його горизонтальній стороні назви акул, а на вертикальній – шкалу довжини. Тоді довжину акул можна зобразити стовпчиками відповідної висоти. Вийде стовпчаста діаграма. Якщо замість стовпчиків накреслити відрізки, то вийде лінійна діаграма.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

За діаграмами визначають особливості відношень між величинами. На нашій діаграмі видно, що найдовшою є китова акула, акула-молот коротша від білої тощо.

483. Побудуй лінійну або стовпчасту діаграму найбільших мас тварин. Склади задачі за цими даними.

 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

484. Поїзд був у дорозі 3 год і пройшов 230 км. За першу годину він пройшов 78 км 500 м. Це на 6 км більше, ніж за другу годину. Який шлях пройшов поїзд за третю годину?

485.

198 + 250 3640 + 87 3648 + 350

397 + 150 2630 – 287 1648 – 350

269 + 2199 1269 – 199 1648 – 550

486. Коли зі складу вивезли 8 вантажівок овочів, по 24 ц на кожній, залишилося ще на 215 ц овочів більше, ніж вивезли. Скільки центнерів овочів було на складі спочатку?

487*. Відомо, що а ∙ b = 240. Чому дорівнює а ∙ (b – 8), якщо а = 20?

488°.

5 т 970 кг + 56 ц 15 км – 8 км 500 м

12 т – 3 ц 40 кг 12 км 390 м + 1 км 510 м

489°. Для кролів заготовили 1400 кг коренеплодів і 1250 кг картоплі. За півроку згодували 870 кг коренеплодів, це на 180 кг більше, ніж картоплі. Якого корму залишилося більше і на скільки кілограмів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Додавання і віднімання багатоцифрових чисел - Математика


Додавання і віднімання багатоцифрових чисел