Додавання і віднімання десяткових дробів

УРОК 92

Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів

Мета: узагальнити досвід учнів, набутий під час вивчення теми “Додавання і віднімання десяткових дробів”; перевірити ступінь засвоєння знань, умінь учнів з теми.

Тип уроку: перевірка та корекція знань, навичок та вмінь

Хід уроку

І. Відтворення знань

Усні вправи

1. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень:

 Додавання і віднімання десяткових дробів

2. Власна швидкість моторного човна дорівнює 11,2 км/год., а швидкість течії річки – 2,3 км/год. Знайдіть

швидкість човна за течією і його швидкість проти течії.

3. Як зміниться сума, якщо:

1) один додаток збільшити на 2,8, а другий – зменшити на 2,8;

2) кожний додаток збільшити на 2,8;

3) один додаток збільшити на 4, а другий – зменшити на 3,5?

4. Обчисліть периметр рівнобедреного трикутника, одна із сторін якого 4,8 см, а друга 3, 2 см.

II. Розв’язування задач

1. Знаходження значення виразу: № 856 (2; 6).

2. Розв’язування рівнянь: № 858 (4).

3. Вираження величин: додаткова задача 1.

4. Текстові задачі на рух, на додавання і віднімання десяткових дробів і додаткові задачі 2, 3.

Додаткові задачі

1.

Обчисліть, записавши дані величини в дециметрах:
1) 6,29 дм – 14 см;

2. 2) 3,2 дм + 8 см;

3. 3) 28 дм – 146 см;

4) 4 м 6 дм 5 см – 27 см 4 мм.

4. За перший день туристи пройшли 5,4 км, що на 1,7 км більше, ніж за другий день, і на 2,1 км менше, ніж за третій. Скільки кілометрів пройшли туристи за три дні?

5. Заповніть таблицю:

Власна швидкість катера

Швидкість течії річки

Швидкість катера за течією

Швидкість катера проти течії

13 км/год.

2,5 км/год.

19 км/год.

22,1 км/год.

24 км/год.

21 км/год.

2 км/год.

18,5 км/год.

2,5 км/год.

17 км/год.

III. Контроль засвоєння знань

Тестові завдання

Варіант 1

1. Яким з перелічених виразів задається (у т) сума: 2т 28 кг, 1 т 5 кг, 5 т 4 ц?

1) 8,568 т; 2) 8,73 т; 3) 8,433 т; 4) 8,326 т.

2. Знайдіть рівняння, коренем якого є число 10:

1) х – 2,093 = 0,207;

2) 2,093 – х = 0,207;

3) 12,093 – х = 2,093;

4) х + 2,093 = 12,93.

3. Яке з наведених чисел дорівнює різниці 10 – 0,090908?

1) 9,010101; 2) 9,909092; 3) 9,090902; 4) 0,919192.

4. Яке з поданих чисел дорівнює сумі коренів рівнянь х – 1,048 = 0,909 і 1,005 – х = 0,044, округлений до сотих?

1) 2,92; 2) 1,19; 3) 1,2; 4) 2,91.

5. Яка з пар чисел є значенням власної швидкості катера проти течії, якщо швидкість течії річки 2,3 км/год., а швидкість за течією 18,1 км/год?

1) 16,2 і 13,9; 2) 15,8 і 13,5; 3) 20,4 і 18,1; 4) 20,4 і 22,7.

Варіант 2

1. Який з поданих виразів дорівнює вираженій у метрах сумі: 7 м 5 дм, 3 м 7 см і 2 м 88 мм?

1) 12,955 м; 2) 12,658 м; 3) 12,838 м; 4) 14,08 м.

2. Коренем якого з наведених рівнянь є число 2,005?

1) х + 1,195 = 3,22;

2) 3,2 – х = 0,195;

3) 2,005 – х = 0;

4) 1,005 + х = 2,005.

3. Яке з поданих чисел дорівнює різниці 4 – 2,9996?

1) 2,9994; 2) 2,0004; 3) 1,9994; 4) 1,0004.

4. Яке з названих чисел є сумою коренів рівнянь х + 5,4 = 10,3 і х – 3,8 = 8,9 з точністю до одиниць?

1) 17; 2) 18; 3) 17,6; 4) 16.

5. Яка з наведених пар чисел є записом значень власної швидкості катера і швидкості за течією, якщо швидкість течії річки 2,6 км/год., а швидкість проти течії 17,2 км/год.?

1) 14,6 і 12;

2) 19,8 і 22,4;

3) 19,8 і 14,6;

4) 19,8 і 17,2.

Коди відповідей:

1

2

3

4

5

В. 1

3

3

2

1

2

В. 2

2

3

4

2

2

IV. Домашнє завдання

Повт. п. 28-29, п. 30, № 857 (1,3,5,6), 865(2,4), робочі зошити: № 306,311.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Додавання і віднімання десяткових дробів - Плани-конспекти уроків по математиці


Додавання і віднімання десяткових дробів