Додавання раціональних чисел

Математика – Алгебра

Раціональні числа

Додавання раціональних чисел

Щоб додати два від’ємних числа, треба додати їхні модулі й поставити перед одержаним числом знак “–”:
 Додавання раціональних чисел.
Щоб додати два числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший і поставити перед одержаним числом знак того доданка, модуль якого більший:
 Додавання раціональних чисел;
 Додавання раціональних чисел.
Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю.
 Додавання раціональних чисел.

Властивості додавання

1. Переставна:  Додавання раціональних чисел.
2. Сполучна:  Додавання раціональних чисел.
3.  Додавання раціональних чисел.
4.  Додавання раціональних чисел.
Властивості додавання дають змогу виконувати дії у зручному порядку. Іноді зручно додати окремо всі від’ємні числа, окремо – всі додатні, а потім додати суми.
Приклади
1)  Додавання раціональних чисел
 Додавання раціональних чисел;
2)  Додавання раціональних чисел
 Додавання раціональних чисел
 Додавання раціональних чисел.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Додавання раціональних чисел - Довідник з математики


Додавання раціональних чисел