ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ

ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

85. Обчисліть:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

86. Заповніть клітинки квадратів так, щоб суми чисел у кожному рядку, стовпці і діагоналі були рівними між собою.

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

87. Знайдіть значення виразу в годинах:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

88. Периметр трикутника дорівнює ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ Знайдіть сторону трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

89. Периметр квадрата дорівнює ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ class=""/> Яким стане периметр квадрата, якщо кожну його сторону збільшити не ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

90. Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 6 дм. Якою стане сума довжин усіх ребер куба, якщо кожне його ребро зменшити на ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

91. Площа квадрата дорівнює 4 см2. Кожну його сторону зменшили на ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ Знайдіть периметр нового квадрата.

92. Назвіть будь-яке значення координати точки С, яка розміщена між точками:

1)А(3)іВ(4); 2)M(9)iN(10); 3)К(23) i D(25): 4)P(19)iQ(20).

93. Накресліть координатний

промінь. За одиничній відрізок прийміть довжину шести клітинок зошита. Позначте на цьому

Промені точки

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Знайдіть довжини всіх отриманих відрізків.

94. Порівняйте довжини відрізків АВ і CD, якщо ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

95. Розгорнутий кут ВАС двома променями AD і AN поділили на три кути. Кут BAD дорівнює ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ а кут NAC – ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ Знайдіть градусну міру кутаDAN.

96. Розв’яжіть рівняння:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

97. Знайдіть невідомий доданок, якщо інший доданок дорівнює ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

98. При яких натуральних значеннях а буде виконуватись нерівність:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

99. У шкільній їдальні під час обіду діти випили ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ молока, ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ кефіру і ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ компоту. Скільки всього літрів напоїв випили діти?

100. Автобус за першу годину проїхав ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ а за другу – ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Який шлях проїхав автобус за третю годину свого руху, якщо всього він проїхав ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

101. Качан капусти на ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ важчий за ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ цього качана. Скільки важить качан капусти?
ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ