ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

Цілі:

– навчальна: сформувати поняття суми і різниці многочленів; сформувати вміння виконувати додавання та віднімання многочленів;

– розвивальна: формувати вміння застосовувати набуті знання у видозміненій ситуації; розвивати абстрактне мислення;_

– виховна: виховувати творче ставлення до справи, принциповість, толерантність;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Варіант 1

Варіант 2

1) Запишіть у стандартному вигляді многочлен:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

2) Знайдіть степінь многочлена

4

+ 3a – 7b2с3 + 9b3c3

3 – 4a + 6b2c – 8b3с4

3) Подано многочлен

4×3 + 5×2 – 3x + 15

3×3 – 5×2 + 2x – 15

Складіть новий многочлен і запишіть його в стандартному вигляді, підставивши замість x:

А) 3b; б) 3х2

А) 2a; б) 2×2

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальне опитування

1) Сформулюйте правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак “+”. Наведіть приклади.

2) Сформулюйте правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак “-“. Наведіть приклади.

2. Виконання усних вправ

1) Розкрийте дужки:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

2) Спростіть вираз:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Додавання многочленів.

2. Віднімання многочленів.

3. Приклади додавання і віднімання многочленів:

______________________________________________________

______________________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Подайте многочлен у вигляді суми двох многочленів, один з яких містить змінну a, а другий не містить змінної a:

А) ax + ay + x + y; б) ab2 – b – ab + b2.

2) Подайте многочлен у вигляді різниці двох многочленів, один із яких містить змінну b, а другий не містить змінної b:

А) bm – bn – m – n; б) bx + by + x – y; в) ab + ac – b – c; г) – bx + by + x – y – b – 1; д) – a2 + b2 + 2a – 1.

3) Подайте вираз у вигляді суми або різниці двох многочленів, один з яких містить змінну x, а другий не містить змінної x:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

1) Складіть суму і різницю многочленів і зведіть їх до стандартного вигляду:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

2) Спростіть вираз:

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

 ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Одна сторона трикутника дорівнює a + b, друга сторона на a – 5 більша за першу, а третя – на 2b + 5 менша від другої. Знайдіть периметр трикутника.

Відповідь. P = 5a + b – 15.
ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ