Догматизм економічний

Догматизм економічний (гр. dogma – усталена думка, положення) – антидіалектичне, в т. ч. позаісторичне, розуміння економічної теорії та її окремих елементів (понять, категорій і визначень) як незмінних. Гносеологічні корені Д. е. – метафізичний метод пізнання і мислення, відірваність економічної теорії від практики, абстрагування від принципу історизму в дослідженні економічних явищ і процесів. Класові корені Д. е. – обстоювання інтересів класів і соціальних груп, типів і форм власності, які перестали відповідати (цілком або частково)

потребам розвитку продуктивних сил. Зокрема, Д. е. зумовлений ототожненням речового змісту будь-якого економічного явища і процесу з його соціально-економічною формою. Так, речовим змістом капіталу е засоби виробництва, гроші тощо. На підставі цього західні економісти стверджують, що капітал існує на всіх етапах розвитку людства. При цьому ігнорується соціально-економічна форма цієї категорії – відносини економічної власності (привласнення) між капіталістами і найманими працівниками (які є перехідними) і перестає бути “вічною” категорією. Іншими поширеними догмами є твердження про наявність за сучасного капіталізму лише приватної та суспільної власності, про фізичну продуктивність засобів виробництва, про суспільну природу державної власності, пріоритетність розвитку приватної власності та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Догматизм економічний - Економічний словник


Догматизм економічний