Договір майнового найму (оренди) – продажу

Договір майнового найму (оренди) – договір, за яким наймодавець (орендодавець) зобов’язаний надати наймачеві (орендарю) майно у тимчасове користування за плату. В юридичній лексиці вживаються два терміни для означення цього договору – “договір оренди” і “договір майнового найму”, які мають однаковий правовий зміст. Строк Д. м. н. встановлюється за погодженням сторін. За Д. м. н. наймач зобов’язаний: своєчасно вносити плату за користування майном, користуватися майном згідно з договором і призначенням майна: підтримувати

найняте майно у належному стані; здійсню вати за власний рахунок поточний ремонт, якщо інше не встановлено договором; після припинення договору повернути майно наймодавцю в тому стані, в якому він одержав його, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором. У разі, коли наймодавець не надає наймачеві у користування здане в найм майно, наймач має право затребувати від нього це майно і вимагати відшкодувати збитки. Наймач має право за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено законом, здати найняте майно у піднайом. Дострокове розірвання договору можливе лише за рішенням суду або
арбітражного суду. Особливості найму майна державних підприємств і організацій регулюються Законом України “Про оренду майна державних підприємств та організацій”. За цим законом орендарям надано право викуповувати майно, яке було передано в оренду. Право на оренду майна державних підприємств та організацій мають члени трудового колективу цих підприємств, які повинні створити з цією метою організацію орендарів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Договір майнового найму (оренди) – продажу - Довідник з правознавства


Договір майнового найму (оренди) – продажу