Договір про утворення СРС

Політологічний словник

Договір про утворення СРСР – договір між РСФРР, УСРР, БСРР та ЗСФРР про об’єднання їх в одну союзну державу – Союз Радянських Соціалістичних Республік. Д. був укладений 30 грудня 1922 р. й був формально чинним до грудня 1991 р. Згідно з цим документом до відання Союзу PCP в особі його відповідних органів належало представництво Союзу в міжнародних відносинах, встановлення й зміна зовнішніх кордонів, прийняття до складу СРСР нових республік, оголошення війни і укладання миру, питання зовнішніх державних позик, ратифікація

міжнародних договорів, система зовнішньої та внутрішньої торгівлі, встановлення основ і загального плану всього народного господарства, організація збройних сил Союзу, транспортної та поштово-телеграфної справи, монетної, грошової і кредитної систем, загальносоюзних, республіканських і місцевих податків, принципових засад землеволодіння і землекористування, основ судоустрою і судочинства, загальних заходів у галузі охорони народного здоров’я, системи мір і ваги, затвердження єдиного державного бюджету Союзу, загальносоюзне законодавство про переселення, працю, освіту, громадянство,
амністію, цивільне і кримінальне союзне законодавство тощо. З’їзд Рад СРСР як верховний орган влади нової держави мав збиратися щорічно. У період між з’їздами його функції виконував ЦВК СРСР у складі 371 члена. Сесії останнього відбувалися тричі на рік, а між сесіями державне правління зосереджувалось у руках Президії ЦВК з 19 осіб на чолі з 4 головами від усіх республік. Вищим виконавчим органом вважалась РНК СРСР у складі голови, народних комісарів закордонних справ, військових та морських справ, зовнішньої торгівлі, шляхів, пошт і телеграфів, робітничо-селянської інспекції, праці, продовольства, фінансів та голови Вищої ради народного господарства. При ЦВК засновувався Верховний Суд СРСР з функціями вищого судового контролю, а при РНК – Державне політичне управління СРСР. Аналогічним чином будувалася система вищих органів державної влади і управління в союзних республіках. До складу їх РНК входили голова, його заступники, голова Вищої ради народного господарства, народні комісари землеробства, продовольства, фінансів, праці, внутрішніх справ, юстиції, робітничо-селянської інспекції, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, а з правом дорадчого голосу – ще й уповноважені союзних наркоматів закордонних справ, військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, шляхів, пошт і телеграфів.

З самого початку Д. позбавляв республіки будь-яких поважних прав. Про них навіть не йшлося у документі, за винятком ст. 20, де говорилося, що республіки мають свої бюджети. Але тут же зазначалося, що ці бюджети є складовими загальносоюзного бюджету, затверджуваного ЦВК Союзу, що в прибуткових і видаткових частинах вони встановлюються ЦВК Союзу, що перелік прибутків і розміри відрахувань, які йдуть на утворення бюджетів республік, визначаються ЦВК Союзу. Верховні союзні органи за договором мали скасовувати будь-які постанови з’їздів Рад, ЦВК і РНК республік, які, на їхню думку, порушували союзний договір. Союзні республіки отримували лише формальне право опротестовувати декрети і постанови РНК СРСР до Президії ЦВК СРСР, не припиняючи їх виконання, та у виняткових випадках – припиняти дію розпоряджень наркомів союзу з негайним повідомленням про це рішення РНК СРСР. Безправне становище республік у складі СРСР дещо прикривалось ст. 26, яка декларувала можливість їх вільного виходу з Союзу. Але у реальному житті така можливість виключалась, бо СРСР перетворився у єдиний державний механізм з жорсткою централізованою системою управління.

Договір згодом став розділом Конституції СРСР 1924 р. і був чинним формально до грудня 1991 р. Водночас саме цей Д. і його положення щодо можливостей виходу з нього союзної республіки був юридичною базою, на яку спиралися республіки-засновниці: Білорусь, Росія та Україна, коли прийняли рішення у грудні 1991 р. про вихід із Союзу PCP і тим самим розвал того об’єднання, яким був СРСР майже 70 років поспіль (див. також: Договір політичний).

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Договір про утворення СРС - Довідник з політології


Договір про утворення СРС